BREXIT – no deal

Regimul cetățenilor britanici și membrilor acestora de familie în cazul unui BREXIT fără acord între UK și UE

Pe întreaga durată a procesului BREXIT, obiectivul Uniunii Europene, așa cum decurge din liniile directoare adoptate de către Consiliul European la 29 aprilie 2017, precum și din concluziile adoptate la reuniunile ulterioare ale acestuia, a reprezentat protejarea alegerilor și a așteptărilor legitime ale cetățenilor UE aflați în Regatul Unit și ale resortisanților Regatului Unit aflați în țările UE, prin protejarea dreptului acestora de a locui, de a lucra sau de a studia în țara-gazdă. Strategia propusă de către Comisia Europeană în acest domeniu vizează adoptarea de către statele membre UE27 a unei abordări generoase în privința resortisanților Regatului Unit care sunt deja rezidenți pe teritoriul lor, inclusiv cu scopul asigurării unui tratament reciproc față de cetățenii UE din Marea Britanie.

Întrucât România a pus întotdeauna cetățenii pe primul loc și, prin urmare, a optat pentru o abordare favorabilă a drepturilor resortisanților din Regatul Unit rezidenți pe teritoriul său, drepturile acestora vor fi prelungite după data de 29 martie 2019, dar temporar, până la 31 decembrie 2019. În concluzie, nimic nu se va schimba pentru cetățenii britanici care locuiesc deja pe teritoriul românesc, în momentul retragerii Marii Britanii din UE.

Astfel, pentru menținerea drepturilor cetățenilor britanici care și-au exercitat dreptul la libera circulație în România înainte de data retragerii Marii Britanii din UE, va fi elaborat un act normativ care să vizeze reglementarea regimului aplicabil resortisanților U.K. și membrilor acestora de familie după retragerea Marii Britanii din UE fără un acord. Cetățenilor britanici care sosesc în România după data retragerii Marii Britanii din UE, li se vor aplica prevederile legislației naționale în vigoare referitoare la regimul cetățenilor terți.

UPDATE : noiembrie 2019

În data de 20 noiembrie 2019,  în Monitorul Oficial, Nr 933, a fost publicată „Ordonanța de Urgență privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord”.

Ordonanța reglementează unele măsuri aplicabile în cazul în care Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană fără un acord. La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a invocat articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inițiind procesul de retragere al acesteia din Uniunea Europeană.

Până în prezent, Parlamentul britanic nu a ratificat Acordul de retragere, condiție necesară pentru ca Marea Britanie să poată părăsi Uniunea în baza unui acord. Astfel, retragerea fără acord rămâne o ipoteză posibilă.

Ordonanța de Urgență poate fi consultată aici

***

Pagina va fi actualizată permanent, în funcție de evoluția demersurilor, cu informații relevante ce urmează a fi transmise cetățenilor britanici și membrilor lor de familie.

Pentru mai multe detalii accesați pagina MAE


Alte articole:
Skip to content