Bruxelles – reuniunea Grupului de Lucru Evaluare Schengen

Miercuri, 29 iulie 2009, a avut loc la Bruxelles reuniunea grupului de lucru Evaluare Schengen (SCH-EVAL).Cu această ocazie, au fost aprobate rapoartele de evaluare Schengen ale României în domeniile cooperare poliţienească şi protecţia datelor personale. Aprobarea celor două rapoarte reprezintă o recunoaştere a rezultatelor pozitive obţinute de România cu ocazia primelor vizite de evaluare Schengen. Cele două documente au evidenţiat organizarea excelentă a misiunilor, cooperarea flexibilă între structurile poliţieneşti, buna pregătire a personalului implicat, echipamentul disponibil, precum şi asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor persoanelor în conformitate cu cerinţele de securitate impuse de acquis-ul Schengen, informarea şi conştientizarea publicului, colaborarea MAI cu ANSPDCP.Misiunile de evaluare Schengen au avut loc în lunile martie şi respectiv aprilie 2009 şi au constat în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementarii acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de către România a calităţii de stat Schengen cu drepturi depline. Din echipele de evaluare au făcut parte experţi din statele membre Schengen, câte un reprezentant al Comisiei Europene şi al Secretariatului General al Consiliului UE. Pe parcursul anului 2009 a mai avut loc misiunea de evaluare în domeniul vizelor (iunie) şi urmează să se desfăşoare misiunea de evaluare în domeniul frontierelor maritime (septembrie) şi frontierelor aeriene (noiembrie).


Alte articole:
Skip to content