Campanie de prevenire a violenţelor în rândul elevilor

În perioada noiembrie 2012 – martie 2013, Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, derulează campania de prevenire a violenţelor în rândul elevilor „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor!” Campania are ca scop reducerea riscului de implicare a elevilor de liceu în acte de violenţă, iar activităţile vor viza două paliere, respectiv informarea elevilor cu privire la consecinţele unor acte de violenţă şi la modalităţile concrete de prevenire a acestora în unităţile de învăţământ, precum şi implicarea elevilor în activităţi de prevenire a violenţei.Publicul ţintă îl reprezintă aproximativ 20.000 de tineri, cu vârsta între 15-17 ani, din clasele IX-XI din câte un liceu din fiecare judeţ, respectiv din fiecare sector al municipiului Bucureşti.Pe parcursul campaniei, la avizierul fiecărei şcoli în care se implementează vor fi expuse afişele utilizate ca materiale de suport şi care promovează comportamente non-violente.De asemenea, poliţiştii din structurile de analiză şi prevenire a criminalităţii vor organiza întâlniri cu elevii în cadrul cărora va fi vizionat filmul educativ „Cheia e la tine!”. Filmul prezintă cazuri concrete ale unor tineri aflaţi în Penitenciarul pentru minori din Craiova şi în Penitenciarul pentru femei Târgşor. Acesta va constitui baza unor dezbateri despre consecinţele juridice şi sociale ce decurg din adoptarea unor comportamente antisociale.Totodată, se vor distribui pliante cu recomandări preventive tematice.În toate şcolile selectate, după ce vor avea loc activităţile de informare şi transmitere a mesajului campaniei, se va organiza concursul ”Eseul meu antiviolenţă!”. Fiecare unitate de învăţământ care va dori să participe la concurs va solicita elevilor doritori să realizeze un eseu cu mesaj antiviolenţă. Toate lucrările vor fi analizate de un juriu constituit la nivel local, iar cel mai frumos eseu va fi premiat, multiplicat, înrămat şi expus în incinta şcolilor implicate în campanie. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content