Campanie naţională de prevenire a consumului de canabis, derulată de Agenţia Naţională Antidrog

În perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2018, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) implementează campania naţională media de prevenire a consumului de canabis „#POTALTFEL!”, care are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populaţia şcolară (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, în vederea neînceperii, respectiv, evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat de canabis.Campania este implementată prin structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog – 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, care organizează activităţi de promovare a campaniei în mediul TV, online și presa scrisă, sesiuni de prevenire a consumului de canabis în instituții de învățământ, pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, activităţi de informare și promovare a alternativelor de viață sănătoasă, în zone în care tinerii aleg sa-și petreacă timpul liber (spaţii recreaţionale), cu sprijinul voluntarilor ANA şi activități de informare în comunitate, cu ocazia marcării Zilei Internaționale Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri 2018. În perioada septembrie – decembrie 2017, la nivel teritorial au fost implementate 940 de activităţi în mediul şcolar şi în comunitate (în spaţii recreaţionale), având un număr total de 34.026 beneficiari direcţi şi 58.882 beneficiari indirecţi, după cum urmează: o în mediul liceal: 803 activități de prevenire, care au avut 22.482 de elevi și 1.844 de profesori, ca beneficiari direcți și 43.151 de elevi, ca beneficiari indirecți. În cadrul acestor activități au fost distribuite 25.446 de flyere și 589 afișe cu mesajul campaniei;o în mediul universitar: 75 de dezbateri pe tema consumului de canabis, care au avut 4.338 de studenți și 187 de cadre didactice, ca beneficiari direcți și un număr de 5.726 de beneficiari indirecți. Au fost distribuite 2.405 flyere și 57 de afișe;o în zonele de petrecere a timpului liber (cluburi, baluri, autogări pentru studenții și elevii navetiști, parcuri, case de cultură, cluburi sportive etc) au fost realizate 62 de activități, care au avut 5.175 de tineri din categoria de vârstă 15-24 de ani, ca beneficiari direcți, și 9.945 de beneficiari indirecți. Au fost distribuite 3.883 de flyere, 210 afișe și 1.295 de brățări.În ceea ce privește activitatea de promovare a campaniei în mass media, aceasta a avut ca rezultate parţiale, raportate la perioada de implementare: 86 de site-uri care au încărcat spotul campaniei, 433 de apariții în presa scrisă și on-line și 5.680 de difuzări ale spotului la televiziunile locale.În prezent campania „#POTALTFEL!” se află în plină desfăşurare în fiecare sector din Bucureşti şi judeţ din ţară. * * * Campania este fundamentată pe Studiul național în populația generală privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani – ESPAD 2015, studii care relevă, la nivel naţional, o creştere a consumului de canabis. Conform rezultatelor studiului mai sus amintit, realizat de specialiştii ANA o dată la trei ani, la nivelul populaţiei generale cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, prevalenţa de-a lungul vieţii a consumului oricărui tip de drog ilicit este de 7,6%, prevalenţa în ultimul an este de 4,1%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună, se observă o prevalenţă de 1,8%.Cel mai ridicat consum, pe tipuri de substanţe, se înregistrează la canabis: prevalenţa de-a lungul vieţii este de 5,8%, prevalenţa în ultimul an este de 3,2%, iar pentru consumul din ultima lună, se observă o prevalenţă de 1,4%.Campania naţională media de prevenire a consumului de canabis „#POTALTFEL!” reprezintă un răspuns integrat și coerent în planul politicilor publice, la fenomenul consumului de droguri din România.ANA – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content