Carier judiciar

În primul semestru al anului 2016, Poliția Română a eliberat peste 1.200.000 de certificate de cazier judiciar și a soluționat peste 54.000 de cereri de verificare în evidenţele cazierului judiciar ale persoanelor care solicită dobândire/redobândire ori renunţare la cetăţenia română.A fost simplificată procedura de obținere a certificatului de cazier judiciar, astfel că, orice cetățean, peste 18 ani, poate obține acest document de la orice unitate de poliție, fără a mai plăti timbrul fiscal în valoare de 2 lei sau poate să-și exprime acordul ca instituțiile din sistemul de ordine publică și siguranță națională, care-l solicită, să-l obțină în mod automat.În perioada 1 ianuarie – 30 iunie a.c., la nivelul Poliţiei Române, au fost eliberate 1.207.904 de certificate de cazier judiciar.De asemenea, au fost soluţionate peste 54.595 cereri de verificare în evidenţele cazierului judiciar ale persoanelor care solicită dobândire/redobândire ori renunţare la cetăţenia română, solicitate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi s-au transmis peste 28.685 de răspunsuri la solicitarile Autorităţilor Centrale ale Statelor Membre UE. La sfârşitul semestrului I al anului 2016, în camerele de corpuri delicte, se aflau în gestiune bunuri nesupuse unui regim special, evidenţiate în 77.497 de cauze, autovehicule indisponibilizate evidenţiate în 1.734 de cauze, precum şi arme şi muniţii evidenţiate în 11.790 de cauze.Pe parcursul semestrului I al anului 2016, au fost distruse bunuri care nu îndeplineau condiţiile de comercializare înregistrate în 5.557 de cauze şi au fost restituite persoanelor fizice bunuri evidenţiate în 489 de cauze. Din totalul autovehiculelor indisponibilizate, au fost restituite deţinătorilor 195 de autovehicule.Reamintim că Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.Noul act normativ aduce modificări majore cu scopul debirocratizării şi simplificării administrative în activitatea desfăşurată de structurile de cazier judiciar. Astfel, începând cu 11 iulie a.c., pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. De la aceeaşi dată, în vederea emiterii certificatelor de cazier judiciar, nu se mai reţin documente în original ori copii legalizate în ghişee, ci doar xerocopii cu menţionarea sintagmei „conform cu originalul” de către lucrătorii din ghişeu.De asemenea, structurile de cazier judiciar acceptă copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.S-a realizat actualizarea formularelor tip şi a informaţiilor referitoare la obţinerea certificatului de cazier judiciar publicate pe pagina de http://www.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/cerere-certificat-cazier-judiciar/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar-persoane-fizice-&page=1Totodată, începând cu data de 1 august a.c., datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică din sistemul de ordine publică și siguranță națională, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra consimţământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.Pentru punerea în aplicare a acestor deziderate a fost modificată legislaţia din domeniul cazierului judiciar, astfel că s-a creat posibilitatea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice de a solicita extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. Pe lângă modificările legislative sunt necesare modificări/optimizări ale aplicaţiei Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS).Structurile Poliţiei Române pot solicita electronic extrasul de pe cazierul judiciar, document care are un conţinut similar cu cel al certificatului de cazier judiciar, astfel că nu va mai fi necesară deplasarea şi depunerea acestuia de către cetăţean pentru obţinerea unor avize ce se eliberează de poliţie (exemplificare: permis port armă, aviz pază, etc.)Până la interconectarea tuturor instituţiilor abilitate de lege, transmiterea extraselor de pe cazierul judiciar se va face interinstituţional, în format letric. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 607 conducători auto. Detalii aici

46 persoane salvate de angajații MAI în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 6.000 de intervenții ale angajaților MAI, pentru siguranța cetățenilor, în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut