Centru de cultura și limba romani la unitatea de formare a polițiștilor de la Slatina

La data de 12 martie a.c., se desfășoară, la Slatina, Conferinţa pentru deschiderea Centrului de Cultura și Limba Romani din cadrul Centrului de Formare și Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu”. Activitatea face parte din proiectul ,,Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic”.La eveniment participă invitaţi din cadrul ambasadei Elveţiei în România, experţi elveţieni, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi ai autorităţilor publice centrale şi locale colaboratoare în cadrul proiectului.Proiectul Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic are ca principal obiectiv întărirea segmentului poliţiei de ordine publică din mediul rural prin dezvoltarea capacităţilor de formare în domeniul poliţiei rurale, precum şi al limbii și culturii romani. Pentru realizarea acestui obiectiv, pe lângă celelalte activități circumscrise proiectului, a fost operaționalizat Centrul de Cultura și Limba Romani care funcționează în cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina.200 de poliţişti din rândul personalului ce îşi desfăşoară activitatea în secţiile şi posturile de poliţie rurală vor urma cursuri în domeniul culturii şi limbii romani pentru corecta înţelegere a culturii şi tradiţiilor comunităţilor din mediul rural, sub îndrumarea calificată a doi formatori specializaţi în cultura şi limba romani.Până în prezent, s-a desfăşurat cu succes cursul pilot de limba şi cultura romani la care au participat 20 de poliţişti. Actualmente, participă la cursuri primele două serii a câte 20 poliţişti din mediul rural, iar în perioada următoare se vor instrui următoarele serii de cursanţi.Prin intermediul proiectului va creşte calitatea serviciului public al poliţiei în zonele rurale, gradul de cooperare între poliţie şi cetăţeni, acesta contribuind la o mai bună înțelegere a drepturilor omului, tradiţiilor şi culturii minorităţilor naţionale.INFORMAŢII DE BACKGROUNDConferinţa de lansare a proiectului Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic a avut loc, la data de 9 octombrie 2012. Proiectul este implementat de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică, în parteneriat cu Universitatea din Geneva – Institutul Postuniversitar de Relaţii Internaţionale şi Studii pentru Dezvoltare şi Academia de Poliţie din Savatan, pe o durată de doi ani. De asemenea, în cadrul acestuia sunt angrenați și cercetători români din cadrul institutelor de cercetare ale Academiei Române, precum şi experţi naţionali în domeniul culturii şi limbii romilor.Proiectul urmărește extinderea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, pentru a garanta calitatea serviciului poliţienesc pentru toţi cetăţenii în mod egal, îndeosebi în zonele în care se află comunităţi dezavantajate din punct de vedere socio-economic. De asemenea, se urmărește prevenirea infracţionalităţii şi a victimizării, creşterea sentimentului de siguranţă pentru comunităţile rurale, precum şi intervenţia operativă a poliţiei în rezolvarea problemelor de ordin comunitarPe parcursul proiectului se desfășoară cursuri de formare de formatori pentru instructori de poliţie de proximitate în domeniile: mediere, soluţionare a conflictelor, drepturile omului şi probleme de gen, iar 2.500 de poliţişti din mediul rural vor beneficia de cursuri de instruire în domeniul poliţiei de proximitate. Bugetul proiectului este de 2.317.647 CHF, dintre care 1.970.000 CHF finanţare nerambursabilă.IstoricÎn anul 2003, a fost încheiat la Berna un acord între Guvernul României şi cel al Elveţiei, cu scopul de a implementa conceptul de poliţie de proximitate. Proiectul a fost iniţial unul pilot, implementat în anul 2000 în mediul urban din două judeţe, iar datorită succesului înregistrat, a fost introdus progresiv în mediul urban, la nivelul întregii ţări. În prezent, există poliţişti de proximitate în toate localităţile din mediul urban.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content