Centrul de Psihosociologie al MAI implementează proiectul „EuRoPsiPol”, finanțat prin Programul Erasmus+

Centrul de Psihosociologie al M.A.I. implementează proiectul „EuRoPsiPol”, a cărui finanțare a fost aprobată de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, care gestionează Programul Erasmus+ al Comisiei Europene în România.Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Poliția Federală din Regatul Belgiei, Ministerul de Interne al Republicii Slovenia, Poliția Națională Islandeză, Fundația Phoenix Haga din Regatul Norvegiei, Municipalitatea Trondheim din Regatul Norvegiei, Poliția Marelui Ducat al Luxembourg-ului, Poliția Națională Poloneză, Ministerul Afacerilor Interne din Malta, Ministerul Federal al Afacerilor Interne din Republica Austria.Menționăm că partenerii din cadrul acestui proiect reprezintă o serie de instituții membre ale Rețelei europene a medicilor și psihologilor din sistemele de aplicare a legii EMPEN, care funcționează sub egida Colegiului European de Poliție CEPOL. Proiectul are în vedere implementarea recomandărilor formulate în cadrul EMPEN, referitoare la Selecția personalului în sistemele de aplicare a legii. Obiectivele proiectului au în vedere colectarea și compararea experiențelor la nivel european, în privința criteriilor și a metodelor de selecție și de evaluare psihologică a candidaților pentru sistemele de ordine și siguranță publică, precum și identificarea unor oportunități de colaborare între experți, în vederea îmbunătățirii, la nivel european, a metodologiilor de selecție și evaluare psihologică a personalului, precum și a dezvoltării unor sisteme de sprijin profesional între psihologi din sistemul de ordine și siguranță publică la nivel european. Activitățile proiectului constau în evaluarea diferitelor abordări europene și utilizarea bunelor practici în definirea și operaționalizarea criteriilor utilizate în evaluarea psihologică, pentru îndeplinirea de sarcini, atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă; asigurarea condițiilor privind adaptarea la mediul de muncă specific sistemului de ordine și siguranță publică, creșterea performanțelor profesionale și menținerea sănătății psihice a angajaților, contribuind la construirea unei imagini de ansamblu a tendințelor europene în domeniul psihologiei, precum și la cunoașterea aspectelor care constituie provocări actuale la nivel european. Prioritățile instituționale, comune la nivel european, pe care proiectul își propune să le abordeze sunt legate de construirea unui sistem de sprijin profesional între psihologii din sistemul de aplicare a legii; creșterea constientizării rolului serviciilor de psihologie și consolidarea încrederii în actul psihologic, identificarea modalităților de cooperare la nivel european, în vederea instituirii unor standarde de interoperabilitate in domeniu.Scopul proiectului este ca prin acțiunile de mobilitate să se obțină pași importanți către profesionalizarea activității de psihologie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.Implementarea acestor activități contribuie la obținerea următoarelor rezultate: module de pregătire pentru mobilitate organizate și desfășurate (pedagogică, lingvistică și culturală); specialiști pregătiți din punct de vedere pedagogic, lingvistic și cultural, pentru implementarea acțiunilor de mobilități; pregătire pedagogică, pregătire lingvistică și pregătire culturală; mobilități organizate și desfășurate; participanți care și-au imbunătățit competențele privind formarea, ghidarea și consilierea profesională; proceduri de lucru propuse pentru actualizare în vederea compatibilizării la nivel european; baterii de teste psihologice conforme cu practica europeană și adaptate la nivel instituțional; baterii de teste psihologice propuse pentru computerizare; propunere de politică instituțională privind profesionalizarea activității de psihologie; suport pentru ateliere de lucru, acreditat de Colegiul Psihologilor din România.


Alte articole:
Skip to content