Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil de la Giurgiu a fost inaugurat

Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil de la Giurgiu a fost inaugurat astăzi, 6 septembrie a.c., scopul înfiinţării acestui nou centru fiind de a veni în sprijinul cetăţenilor străini aflaţi în nevoie internaţională de protecţie, prin îmbunătăţirea condiţiilor de procesare a cererilor de azil, extinderea ariei de implementare a programelor de integrare a refugiaţilor, precum şi prin creşterea semnificativă a capacităţii de cazare pentru solicitanţii de azil.Inaugurarea a avut loc în prezenţa secretarului de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, chestor de poliţie Ioan Dascălu, a şefului Departamentului Schengen, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, directorului general al Oficiului Român pentru Imigrări, chestor principal de poliţie Nelu Pop, reprezentanţi ai structurilor M.A.I., ai autorităţilor locale şi cei ai organizaţiilor neguvernamentale, instituţii ce cooperează cu Oficiul Român pentru Imigrări în gestionarea problematicii de azil şi migraţie în România.„Necesitatea înfiinţării acestui Centru a devenit acută mai ales în ultima perioadă, Oficiul Român pentru Imigrări înregistrând în primele opt luni ale anului 2011 o creştere cu 54% a cererilor de azil, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Tendinţa de creştere a solicitărilor de azil s-a menţinut pe parcursul întregului an. În luna august am înregistrat un număr de 191 de cereri de azil, apogeul acestui an fiind atins însă în luna iulie, cu 255 de cereri”, a subliniat în mesajul adresat cu prilejul deschiderii Centrului secretarul de stat M.A.I., şeful Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, chestor de poliţie Ioan Dascălu.De asemenea, secretarul de stat în M.A.I. şi-a exprimat încrederea că acest nou centru „va creşte semnificativ capacitatea de procesare a cererilor de azil şi va extinde atât capacitatea României de cazare a solicitanţilor cât şi aria de implementare a programelor de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie în România”, demonstrând capacitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor „de a gestiona responsabil o problematică atât de sensibilă aşa cum este cea a migraţiei şi a azilului, inclusiv din perspectiva de ţară care îşi îndeplineşte angajamentele luate faţă de partenerii europeni”.Cu acelaşi prilej, directorul general al Oficiului Român pentru Imigrări, chestor principal de poliţie Nelu Pop, a menţionat faptul că ”deschiderea unui nou Centru de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil la Giurgiu reprezintă îndeplinirea unui obiectiv care, împreună cu ultimele evoluţii la nivel legislativ, operativ şi instituţional în domeniul azilului şi migraţiei, fac parte dintre priorităţile O.R.I., ca structură unică responsabilă cu implementarea politicilor în aceste domenii.”INFORMAŢII DE BACKGROUND : Centrul de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil este o structură specializată destinată să asigure în zona de competenţă aplicarea într-o concepţie unitară a legislaţiei în vigoare, iar activitatea să se realizeze în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. Organizat în conformitate cu prevederile standardelor europene privind primirea şi cazarea solicitanţilor de azil, centrul are o capacitate de 100 de locuri şi va oferi celor cazaţi condiţii optime de trai, asistenţă medicală primară, precum şi spaţii destinate activităţilor educative şi recreative.Acest Centru este a şasea structură din teritoriu a Oficiului Român pentru Imigrări, cu atribuţii specifice pe linie de azil, după Centrele de la Bucureşti, Galaţi,Timişoara, Rădăuţi şi Şomcuta Mare. Imagini inaugurare Giurgiu


Alte articole:
Skip to content