Comunicat

Având în vedere că instituţia noastră a fost sesizată cu privire la existenţa unei practici prin care cetăţenii români predau actele de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, respectiv că sunt persoane fizice care utilizează documentele de identitate găsite în scopul de a-şi declara identitatea titularului documentului pierdut/furat, se impune a fi cunoscute următoarele:Prin norma instituită la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, legiuitorul a stabilit că actul de identitate se eliberează cetăţeanului român începând cu vârsta de 14 ani şi este documentul care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia. Potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.Totodată, conform dispoziţiilor art. 23 şi 24 din acelaşi act normativ: -titularii actelor de identitate sunt obligaţi să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora;-furtul actului de identitate trebuie reclamat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă;-actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept;-persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.Potrivit dispoziţiilor art. 43 lit. a) şi c) din actul normativ mai sus menţionat, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 50 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 23 alin. (1) şi art. 24 şi cu amendă de la 75 lei la 150 lei nerespectarea prevederilor art. 25. De menţionat este şi faptul că evoluţia tehnologică înlesneşte activitatea celor care falsifică sau contrafac documente de identitate, astfel încât, sunt tot mai frecvente cazurile în care unii cetăţeni cărora li s-a furat identitatea sunt puşi în situaţia de a fi chemaţi în faţa legii pentru a răspunde în legătură cu fapte penale pe care nu le-au săvârşit.De asemenea, utilizarea unor documente de identitate contrafăcute sau falsificate are un impact deosebit în domeniul traficului de persoane şi de droguri, al migraţiei ilegale, al tranzacţiilor imobiliare ş.a., care afectează viaţa şi patrimoniul cetăţenilor.În acest context, trebuie luate măsurile necesare pentru a fi evitată pierderea sau furtul actului de identitate ori lăsarea în gaj a acestuia, prevenindu-se astfel, furtul şi falsul privind identitatea care au devenit un fenomen cu consecinţe deosebit de grave, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru persoanele juridice de drept public şi privat din toate statele. D.E.P.A.B.D. – Compartimentul Comunicare


Alte articole:
Skip to content