Comunicat de presă

Astăzi, 8 aprilie, la sediul MAI a avut loc o întrevedere oficială a secretarului de stat Aurelian Păduraru cu o delegație a Republicii Albania, condusă de ministrul Zef Mazi – negociator șef pentru aderarea la Uniunea Europeană,

Cu acest prilej, demnitarul român a reafirmat disponibilitatea de a continua susținerea partenerilor albanezi în procesul de aderare la UE și a amintit, totodată, buna cooperare în domeniul situațiilor de urgență.

În cadrul activității, partenerii albanezi au prezentat progresele înregistrate în procesul de aliniere la standardele UE, în vederea aderării.

Partea română a prezentat experiența MAI din perioada de preaderare și a manifestat deschidere pentru sprijinirea eforturilor autorităților albaneze, inclusiv prin derularea de proiecte comune cu finanțare externă nerambursabilă, găzduirea în România a unor vizite de studiu, trimiterea la Tirana a unor experți, precum și negocierea și semnarea unui nou acord de cooperare, care să permită instruirea în comun a polițiștilor din cele două state.

Subiectele abordate au vizat în principal aspecte aflate în competența Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției Române.

De asemenea, în cadrul discuțiilor oficialul român a amintit și buna cooperare în format multilateral, în cadrul mecanismelor regionale precum Convenția de Cooperare Polițienească pentru Europa de Sud-Est (PCC SEE), Forumul Salzburg, Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC), Platforma Comună de Cooperare de la Viena (JCP) și Inițiativa de pregătire și prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (DPPI SEE).

Partea albaneză a mulțumit pentru disponibilitatea de a acorda sprijin în continuare în vederea alinierii la standardele UE, dar și pentru sprijinul constant, care s-a materializat de-a lungul timpului atât prin ajutor material și transfer de expertiză, cât și prin susținerea la nivel UE, în cadrul discuțiilor pentru aderare.


Alte articole:
Sari la conținut