Comunicat de presă

În ședința de Guvern din data de 21 aprilie, a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.81/2003, document care are ca scop actualizarea legislației specifice, astfel încât animalele de serviciu care și-au încheiat activitatea să ajungă la instructorii sau conductorii lor, fără a mai face obiectul valorificării.

Sintetic, potrivit Legii nr.217/2019, animalele de serviciu sau destinate serviciului „ieșite la pensie” nu mai sunt valorificate, sens în care s-a modificat Regulamentul menționat anterior, în sensul exceptării animalelor de la aplicarea prevederilor actului normativ.

Astfel, se modifică art. 71 din Regulament, astfel încât animalele de serviciu sau destinate serviciului „ieșite la pensie”  sunt  excluse de la valorificare și se abrogă art. 414, întrucât nu vor mai face obiectul valorificării, cedarea cu titlu gratuit a acestora realizându-se în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 217/2019.

Unitățile din MAI care dețin în evidență animale de serviciu, pun la dispoziție, pe site-ul propriu, informațiile privind animalele ce vor fi cedate cu titlu gratuit. Cedarea cu titlu gratuit a animalelor menționate se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire între unitatea deținătoare și adoptator și a unei declarații pe propria răspundere, prin care adoptatorul precizează că deține mijloace financiare pentru a oferi condițiile impuse de legislația privind protecția animalelor.

În situația în care animalele nu au fost adoptate, acestea vor fi menținute în adăposturile aparținând unităților deținătoare.


Alte articole:
Sari la conținut