Comunicat de presă

În ultima perioadă de timp au avut loc mai multe întâlniri între conducerea Ministerului Afacerilor Interne și liderii organizațiilor sindicale reprezentative ale polițiștilor și personalului contractual. Aceste întâlniri au avut ca obiect prezentarea măsurilor luate la nivelul conducerii ministerului pentru ca în toate unitățile să fie respectate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum și a posibilelor soluții de modificare legislativă a modului în care sunt calculate sporurile, majorările, indemnizațiile și alte asemenea drepturi specifice care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, respectiv din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază.Astfel, începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, care se plătesc în luna martie 2017, se asigură nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit la 1.450 lei, atât pentru personalul civil, cât şi pentru personalul militar şi poliţiştii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Conform punctului de vedere formulat de Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în conţinutul legilor speciale anuale de aplicare etapizată a salarizării unitare nu se regăsesc reglementări care să prevadă posibilitatea eliminării din salariul de bază, respectiv din solda funcţiei de bază/solda de funcţie/salariul funcţiei de bază/salariul de funcţie a unor cuantumuri/elemente salariale care au fost cuprinse potrivit legii în acestea, dacă personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.În acest context, celor aproximativ 46.000 de salariați (polițiști, personal militar și civil) care au beneficiat până în prezent de salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie în cuantum de 1.250 de lei li se asigură aceste drepturi la nivelul de 1.450 de lei.De asemenea, pentru aproximativ 38.000 salariați (polițiști, personal militar și civil) care în urma analizei drepturilor salariale aferente lunii februarie 2017 au salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie în cuantum aflat între 1.250 de lei şi 1.450 de lei se asigură aceste drepturi la nivelul de 1.450 de lei.În același timp, la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale si Ministerului Consultării Publice si Dialogului Social, la solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative au fost identificate soluțiile pentru eliminarea unor disfuncționalități salariale în ceea ce privește reglementarea modalității de calcul a unor drepturi specifice, respectiv a sporurilor acordate pe bază de pontaj polițiștilor, personalului militar și civil, fiind inițiate demersurile pentru implementarea acestora.Prin acțiunile întreprinse, Ministerul Afacerilor Interne urmărește în permanență soluționarea problemelor profesionale cu care se confruntă polițiștii, personalul militar și civil din cadrul tuturor unităților.


Alte articole:
Skip to content