Comunicat de presă

Implementarea proiectului Safety and well-being in law enforcement system (SAFEWELL)”, finanțat prin programul Erasmus+ al Comunității Europene, Domeniul Parteneriate strategice în domeniul formării profesionale continue, contract de finanțare nr. 2019-1-RO01-KA202-063815

 

Centrul de Psihosociologie al M.A.I. și Direcția Generală Management Resurse Umane au în implementare proiectul privind sănătatea și securitatea în muncăSafety and well-being in law enforcement system (SAFEWELL)”, în baza contractului de finanțare nr. 2019-1-RO01-KA202-063815, încheiat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, care gestionează Programul Erasmus+ în România.

Proiectul prevede un parteneriat strategic în domeniul formării profesionale continue, care oferă oportunităţi pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, prin Centrul de Psihosociologie al M.A.I. și Direcția Generală de Management Resurse Umane, de a se forma profesional şi de a dobândi experienţă la nivel european, care să permită dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe profesionale.

Menționăm faptul că accesarea fondurilor externe nerambursabile, aprobate în cadrul acestui proiect, reprezintă oportunitatea prin care Centrul de Psihosociologie al M.A.I. și Direcția Generală de Management Resurse Umane contribuie la îndeplinirea unor obiective instituționale, conform O.m.a.i. nr. 147/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Psihosociologieal M.A.I. și O.m.a.i nr. S/42/10.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al D.G.M.R.U., cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  1. a) îmbunătățirea managementului activităților în domeniul psihologiei și al resurselor umane aplicate în sistemul de ordine și siguranță publică, prin creșterea calității și a relevanței schimbului de experiență la nivel european precum și construirea unei baze solide de cunoștințe și abilități;
  2. b) dezvoltarea unor abordări inovatoare și promovarea schimbului de bune practici europene cu privire la activitatea psihologică și cea de resurse umane prin diseminarea acestora la nivel național;
  3. c) consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce priveşte exercitarea rolului Centrului de Psihosociologie al M.A.I și Direcției Generale de Resurse Umane ca unități coordonatoare în propriile domeniile de competență;
  4. d) oferirea prilejului pentru generarea de soluții spre optimizarea și creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor.

Parteneri în cadrul proiectului sunt: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Universitatea din Salamanca Spania, Poliția Federală din Belgia, Institutul de Psihologie din cadrul Ministerului de Interne- Bulgaria și Asociația de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale din România.

În cadrul acestui proiect sunt prevăzute a fi realizate următoarele: cercetare în vederea validării instrumentelor pentru colectarea datelor,  dezvoltarea unei proceduri pentru integrarea serviciilor de securitate și sănătate la locul de muncă în domeniul ordinii și siguranței publice, metodologii şi ghiduri specifice privind identificarea, analiza, prevenirea bolilor şi riscurilor profesionale precum şi îmbunătăţirea serviciilor de sănătate ocupaţională; instruire pentru optimizarea utilizării acestor rezultate.

În perioada următoare, mai précis în intervalele de timp 28-30.09.2021 și 05-07.10.2021, vor avea loc două evenimente de multiplicare prevăzute a fi organizate în cadrul acestui proiect, care se vor desfășura la Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Excelsior” din Brașov.

În prima perioadă, se va desfășura și schimbul de experiență cu reprezentanți ai partenerilor din proiect, prin care se urmărește prezentarea de studii de caz și bune practici europene, de metodologii de lucru în domeniul securității și sănătății în muncă aplicate în sistemele europene de ordine şi siguranţă publică, transferul de experiență în elaborarea planurilor de formare profesională continuă în domeniu.

Activitățile menționate contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), în ceea ce priveşte exercitarea atribuțiilor D.G.M.R.U. și a Centrului în domeniul securității și sănătății în muncă și al psihologiei ocupaționale, având, printre participanți, personal din cadrul structurilor aflate în coordonarea, îndrumarea profesională și controlul instituțiilor nominalizate mai sus, precum şi specialiști din structurile omoloage ale instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Principalul beneficiu îl reprezintă dobândirea unor cunoştinţe avansate şi intrarea în posesia unor rezultate concrete importante, rod al experienței europene în domeniul securității și sănătății în muncă și al psihologiei ocupaționale. De asemenea, vizează creşterea vizibilităţii instituţiei noastre la nivel internaţional (marcând, cu această ocazie, și jubileul Centrului, 1971-2021), precum şi stabilirea unor contacte profesionale, în vederea iniţierii unor colaborări viitoare.

Comunicat proiect CPS

 


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Peste 85% din testele efectuate preliminar cu aparatul DrugTest Dräger 5000 au fost confirmate. Citiți aici

Percheziții într-un dosar ce vizează infracțiuni de furt și corupție. Detalii aici

28.538 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici 

30 de persoane salvate de angajații MAI. Detalii aici

6.024 de evenimente la care s-a intervenit operativ. Detalii aici 

Sari la conținut