Comunicat de presă

Aprobarea Planului național de acțiune 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022

Executivul a aprobat sâmbătă, 2 octombrie a.c., Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, prin care se aduc o serie de completări Strategiei și se aprobă  Planul naţional de acţiune 2021-2022.

Astfel se asigură cadrul necesar optimizării procesului de monitorizare și evaluare a Strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2018-2022 în conformitate cu nevoile concrete identificate pe parcursul primilor ani de implementare, și anume, simplificarea procedurii și asigurarea celerității în cadrul procesului de transmitere a informațiilor către membrii Comitetului de monitorizare. Totodată se stabilesc activităţile instituţiile responsabile şi  termenele de realizare pentru perioada 2021-2022.

Scopul strategiei este de reducere a impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia și este constituită pe cinci direcţii de acţiune: prevenirea traficului de persoane, protecția și asistența victimelor, combatere, monitorizarea și evaluarea fenomenului și a implementării politicilor, cooperare interinstituțională și internațională.

Obiectivele generale ale Strategiei sunt:

  1. Consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane
  2. Îmbunătățirea calității protecției și asistenței acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale
  3. Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori
  4. Creșterea calității informațiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane
  5. Dezvoltarea și extinderea procesului de cooperare între actorii relevanți, naționali și internaționali, implicați în lupta împotriva traficului de persoane, precum și dinamizarea eforturilor de acțiune diplomatică de prevenire și combatere a traficului de persoane și de protejare a cetățenilor români în țările de destinație.

Totodată, sunt stabilite trei obiective specifice, respectiv creşterea nivelului de informare a populaţiei în vederea conştientizării implicaţiilor traficului de persoane; reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare; monitorizarea activităţii operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuaţie mare a forţei de muncă (construcţii, agricultură, exploatarea lemnului, turism etc.)

Prin Strategia Naţională s-a avut în vedere stabilirea, într-o manieră simplă şi directă, a obiectivelor avute în vedere la nivel naţional, urmând ca autorităţile/instituțiile responsabile să îşi stabilească şi să coordoneze acţiuni şi măsuri concrete în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului traficului de persoane.


Alte articole:
Sari la conținut