Comunicat de presă

Aproximativ 200 de locuri alocate Ministerului Afacerilor Interne au fost scoase la concurs la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, pentru sesiunea iulie-august 2022.

Persoanele interesate de o carieră de ofițer în Ministerul Afacerilor Interne pot opta pentru cele 130 de locuri scoase la concurs în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București, precum și în cadrul a șapte instituții de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale: Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București, Institutul Medico-Militar – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov și Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța.

Printre specializările unităților de învățământ ale MApN se numără: logistică, echipamente și sisteme electronice militare, comunicații pentru apărare și securitate, echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație, medicină generală, management aeronautic, managementul traficului aerian- meteorologie, studii de securitate și informații.

Totodată, 65 de locuri alocate MAI au fost scoase la concurs în cadrul a cinci instituții de învățământ postliceal ale MApN: Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc, Școala Militară de Maiștri Militari ai Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța și Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” Chitila.

Astfel, cei care doresc să aplice pentru locurile MAI din cadrul școlilor postliceale ale MApN, pot opta pentru mai multe specializări, printre care: echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară (CBRN), tehnică de informații, administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică, operare și mentenanță echipamente informatice, administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică, electromecanică și automatizare de bord aviație, comunicații navale și observare semnalizare, motoare și instalații electrice navale.

Recrutarea candidaților se realizează de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare, aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de oferta educațională prevăzută la instituțiile de învățământ care școlarizează personal în beneficiul MAI și de domiciliul/reședința înscrise în cartea de identitate al candidatului.

Recrutarea candidaților pentru locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale se realizează de toate unitățile cu sarcini de recrutare, precum și de către Inspectoratul General de Aviație al MAI.

De asemenea, pentru Institutul Medico-Militar, recrutările se efectuează de toate instituțiile menționate anterior, dar și de către structura de resurse umane a Direcției Medicale din MAI.

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” se realizează de structura de resurse umane a Inspectoratului General de Aviație al MAI și de unitățile teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române cu sarcini de recrutare, iar pentru Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” se realizează de unitățile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției Române cu sarcini de recrutare.

Până la data de 20 mai 2022, candidații care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute  de legislația în vigoare vor completa cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pe care o pot descărca de pe site-ul MAI, și pe care o pot depune la unitățile MAI de recrutare din județul de domiciliu.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de recrutare, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Examinarea medicală a candidaților se realizează potrivit prevederilor OMAI  nr.105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Proba de evaluare a performanței fizice se va susține la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în perioada 1-6 iulie 2022, potrivit unei planificări care va fi adusă la cunoștință candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea Carieră/Instituții de învățământ/Formare profesională. În vederea susținerii acestei probe, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul.

Ulterior promovării probei de evaluare a performanței fizice,  candidații MAI la instituțiile de învățământ ale MApN și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București se înscriu la instituțiile pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/ calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se regăsesc pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ.

Pentru mai multe informații cu privire la sesiunea de admitere în cadrul Ministerului Apărării Naționale și Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul București, pot fi consultate site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ , precum și pe site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ pentru care optează.

Candidații au obligația de a urmări informațiile cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere pe site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ pentru care optează.

Candidații pot opta pentru mai multe instituții de învățământ în funcție de data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/ graficele de admitere, situație în care se întocmesc dosare distincte de recrutare.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 607 conducători auto. Detalii aici

46 persoane salvate de angajații MAI în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 6.000 de intervenții ale angajaților MAI, pentru siguranța cetățenilor, în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Sari la conținut