Comunicat de presă

În perioada 2-3 iunie 2022, la Berlin, o delegație condusă de doamna Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Aneta MATEI, alături de prefecții județelor Caraș-Severin, Sibiu, Suceava și Timiș, a participat la lucrările celei de-a XXV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, activitatea desfășurându-se la sediul Ministerului Federal de Interne.

Comisia mixtă româno – germană a fost înființată în anul 1992 și reprezintă un instrument privilegiat de aprofundare a relației strategice dintre România și Republica Federală Germania, prin care Guvernul român creează un cadru favorabil păstrării identității minorității germane din țara noastră. Reuniunile se organizează anual, alternativ în România şi în Germania.

Co-președinția Comisiei este asigurată, pentru partea germană, de către doamna Natalie Pawlik, Împuternicit al guvernului federal pentru probleme ale imigranților de origine germană și minorități naționale, din cadrul Ministerului federal de interne. Doamna Daniela Gîtman, Secretar de stat în cadrul MAE, asigură co-președinția pentru partea română.

Relațiile bilaterale de cooperare, inclusiv în domeniul afacerilor interne, au o dimensiune strategică și sunt la un nivel excelent, un rol important la atingerea acestui nivel de cooperare avându-l minoritatea germană din România și comunitatea extinsă de cetățeni români care locuiesc în Germania.

Doamna Secretar de stat Aneta MATEI a menționat, în discursul de prezentare, faptul că „fiecare Instituție a prefectului, din cele nouă județe în care există un număr semnificativ de locuitori aparținând minorității germane și care au transmis propriile rapoarte de activitate anuale, poate aduce în fața dumneavoastră exemple de proiecte concrete inițiate datorită cadrului general oferit de această Comisie mixtă. Acestea au contribuit, în mod esențial, la conservarea identității și la dezvoltarea economică și socială atât a comunității etnicilor germani din România, cât și a colectivităților din care fac parte.”

Participarea delegației MAI la ediția jubiliară din acest an reprezintă un impuls suplimentar pentru identificarea unor posibilități de extindere a tematicilor abordate, de noi colaborări în domeniile educației, culturii și, în mod special, în domeniul economic.
Viitoarea sesiune a Comisiei Mixte se va ține în România, în Timișoara – Capitala Europeană a Culturii în anul 2023.

   


Alte articole:
Sari la conținut