Comunicat de presă

Direcţia Informare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a sesizat astăzi, 30 iunie a.c., Consiliul Naţional al Audiovizualului, cu privire la emisiunea “La ordinea zilei” din data de 29 iunie a.c., difuzată de postul de televiziune Antena 3, în care au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la dreptul publicului la informare corectă.Concret, în cadrul emisiunii respective a fost abordată de o manieră incorectă şi tendenţioasă informaţia referitoare la achiziţionarea de produse destinate consumului în centrele de agrement ale MAI, omiţându-se precizarea că respectivele complexe de agrement funcţionează exclusiv din venituri proprii şi nu din fonduri ale bugetului de stat. În plus, moderatorul emisiunii a asociat, în mod profund eronat şi răuvoitor, procesul de reorganizare care se derulează la nivelul MAI şi situaţia veniturilor angajaţilor Ministerului cu achiziţionarea de produse alcoolice. Precizăm că, în cursul zilei de ieri, 29 iunie a.c., urmare a prezentării în spaţiul public a informaţiei privind achiziţionarea de produse, în scopul preîntâmpinării interpretării eronate a subiectului, a fost contactat telefonic reporterul postului Antena 3 acreditat la Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea prezentării situaţiei reale şi a comunicării punctului de vedere oficial al instituţiei. Punctul de vedere a fost transmis, în format electronic, pe adresa reporterului acreditat, precum şi pe adresa redacţiei postului de televiziune.Cu toate acestea, postul de televiziune a continuat să abordeze într-o manieră tendenţioasă acest subiect, moderatorul emisiunii amintite folosind diverse sintagme şi aprecieri menite să contureze o imagine deformată a demersului. Astfel, în cadrul emisiuni “La ordinea zilei”, difuzată la aproximativ o oră de la comunicarea punctului de vedere oficial al MAI nu s-a asigurat prezentarea acestuia, informaţia privind respectiva achiziţie fiind relatată într-un mod incorect, ironic şi defăimător la adresa instituţiei şi a conducerii Ministerului.Conform legislaţiei audiovizualului, postul de televiziune avea obligaţia ca, în cadrul emisiunii, să prezinte publicului informaţii corecte, verificate şi care să fie prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, astfel încât acesta să-şi poată forma propria convingere în deplină cunoştinţă de cauză. Considerăm că în cadrul emisiunii “La ordinea zilei” din data de 29 iunie a.c au fost încălcate dispoziţiile din domeniul audiovizualului referitoare la informarea corectă, obiectivă şi imparţială a publicului, precum şi cele privind respectarea dreptului la imagine al persoanei.În scopul asigurării unei comunicări corecte între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi postul de televiziune Antena 3, solicităm conducerii instituţiei de presă desemnarea unui alt reporter pentru relaţia cu MAI. Reiterăm precizarea că centrele de agrement ale MAI funcţionează exclusiv din venituri proprii şi nu din fonduri ale bugetului de stat, conform prevederilor H.G nr. 787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lânga M.A.I. a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii. Produsele achiziţionate sunt destinate consumului în centrele de agrement ale instituţiei din Bucureşti, de pe litoral şi din staţiunile montane, iar fondurile de achiziţie nu sunt alocate de la bugetul de stat, ci reprezintă venituri proprii, din prestări de servicii. Cheltuielile salariale sunt suportate din sumele încasate de la personalul M.A.I şi de la membrii de familie ai acestora, constituite în venituri proprii.Ministerul achiziţionează respectivele produse pentru asigurarea funcţionării centrelor de agrement în perioadele de concedii, peste 30.000 de angajaţi ai MAI beneficiind anual de serviciile oferite de acestea.Astfel de achiziţionări de produse au fost efectuate regulat şi în anii anteriori.


Alte articole:
Skip to content