Comunicat de presă

Cu ocazia Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul față de susținerea și implementarea politicilor privind egalitatea de șanse, eliminarea discriminării la locul de muncă, prevenirea și eliminarea violenței de gen.

La nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne există o preocupare constantă în ceea ce privește egalitatea de gen, implicarea nemijlocită a femeilor în toate palierele de activitate, cu funcții și responsabilități similare bărbaților, fiind mărturie a respectului și aprecierii de care acestea se bucură în MAI.

În echipa de conducere a Ministerului Afacerilor Interne sunt patru femei, ceea ce înseamnă un procent de peste 30% din funcțiile cu atribuții în conducerea Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în timp ce la nivelul întregului minister, aproximativ 10% din totalul funcțiilor de conducere sunt ocupate de doamne și domnișoare.

Implicarea semnificativă în procesul decizional este dublată de o serie de alte inițiative menite să asigure șanse egale pentru femei și bărbați la locul de muncă.

Astfel, la sesiunile de selecție privind admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI nu mai există locuri alocate pe principiul de gen, din anul 2006, realizându-se pe locuri comune, în baza unor proceduri identice de recrutare și selecție.

Din anul 2018, probele eliminatorii privind aptitudinile fizice ale fetelor și băieților sunt aceleași (traseul practic-aplicativ), iar din anul 2019 s-a permis accesul fetelor și pentru specialitățile pompieri și aviație.

Nici pentru participarea în misiunile externe, respectiv misiunile de menținere a păcii, nu se fac diferențieri de gen, iar modulele de pregătire pentru participarea la aceste misiuni includ teme privind integrarea perspectivei de gen. Mai mult, s-a încurajat participarea femeilor în misiunile de menținere a păcii și au fost depuse demersuri pentru ocuparea funcțiilor de șef de contingent de către femeile polițist, dar și încadrarea unor funcții de reprezentare la nivel superior.

De menționat este și faptul că la ocuparea funcțiilor de decizie și la salarizare este respectat principiul egalității de șanse între femei și bărbați și se respectă regulile privind nediscriminarea pe criterii de gen.

***

România, ca stat membru UE și NATO, și-a adaptat orientările politice în domeniu, în anul 2020 fiind aprobată Strategia și Planul de acțiune privind implementarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU Femeile Pacea și Securitatea, în contextul aniversării a 20 de ani de la adoptarea Rezoluției.

Ministerul Afacerilor Interne a pus în practică prevederile acestei Rezoluții, desemnând un consilier de gen și doi membri supleanți, la nivel central, pentru gestionarea problematicii la nivel instituțional, iar, în vederea integrării perspectivei de gen în politicile de securitate și apărare, s-a avut în vedere elaborarea de ordine/dispoziții proprii cu privire la implementarea internă a Planului Național de Acțiune și au fost inițiate demersuri pentru elaborarea proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne privind problematica de referință.


Alte articole:
Sari la conținut