Comunicat de presă – D.E.P.A.B.D.

În primele două luni ale anului 2017, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi structurile din subordine/coordonare metodologică au soluţionat 338.594 cereri pentru eliberarea actelor de identitate (322.608 cărţi de identitate şi 15.986 cărţi de identitate provizorii).Dintre acestea, 143 au reprezentat cereri depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României pentru eliberarea primului act de identitate de către cetățeni români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate şi care, din motive obiective, nu au putut reveni în ţară pentru a solicita documentul respectiv.La nivel naţional, în lunile ianuarie și februarie a.c., au fost soluţionate pe bază de procură specială, cererile pentru eliberarea a 3.946 documente de identitate, persoanelor care se află temporar în străinătate.Totodată, s-au soluţionat 16.541 de cereri specifice domeniului stării civile formulate de cetăţenii români aflaţi în străinătate după cum urmează: procurarea şi transmiterea în străinătate a 863 certificate/extrase de stare civilă pentru cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în România; Cele mai multe cereri au fost formulate de cetăţenii români aflaţi în Italia (320), Germania (241) și Spania (218); transcrierea în registrele de stare civilă române a 12.812 certificate de stare civilă eliberate de autorităţile străine; avizarea a 1.347 cereri de înscriere a menţiunilor de căsătorie şi de desfacere a acesteia prin divorţ sau de încetare prin decesul unuia dintre soţi; dintre acestea se remarcă solicitările cetăţenilor români aflaţi în Republica Moldova (316), Spania (68) şi Germania (62); avizarea a 186 de cereri privind înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui intervenite în străinătate; eliberarea a 170 certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, necesare cetăţenilor români în raporturile cu autorităţile străine din statul de reşedinţă; au fost atribuite 1.163 coduri numerice personale (C.N.P.) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în registrele de stare civile ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare sau pentru cei cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. înainte de plecarea din ţară; de reţinut faptul că, în procent de 85%, cererile provin de la cetăţenii români aflaţi în Republica Moldova. D.E.P.A.B.D. – Compartimentul Comunicare


Alte articole:
Sari la conținut