Comunicat O.R.I./Soluţionarea cererilor de acordare a unei forme de protecţie pe teritoriul statului român

Referitor la informaţiile vehiculate în mass-media privind soluţionarea cererilor de acordare a unei forme de protecţie pe teritoriul statului român, Oficiul Român pentru Imigrări face următoarele precizări:Cererile de azil depuse de cetăţenii străini se analizează individual, pe baza datelor existente la dosar şi a motivelor invocate de solicitant, care sunt evaluate în raport cu situaţia concretă din ţara de origine şi cu credibilitatea solicitantului.Legislaţia în vigoare în domeniul azilului prevede obligaţia solicitanţilor de azil de a se prezenta personal pentru depunerea cererii şi pentru susţinerea interviului individual, în cadrul căruia sunt prezentate motivele pentru care solicită protecţia statului român. Respingerea unei cereri de azil poate fi determinată de factori precum lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecuţie sau a expunerii la un risc serios în ţara de origine, lipsa de credibilitate a declaraţiilor, neconcordanţa între relatările solicitantului şi informaţiile privind situaţia din ţara sa de origine ori depunerea cererii sub o identitate falsă sau prezentarea de documente false ori falsificate.În cazul respingerii unei cereri de azil, hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări este supusă la două căi de atac, aceasta putând fi atacată la judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea şi, respectiv, la tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria a cărei hotărâre este atacată. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor art.10 din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele şi informaţiile referitoare la cererea de azil sunt confidenţiale. De asemenea, acelaşi articol stipulează că obligaţia privind respectarea confidenţialităţii revine tuturor autorităţilor, organizaţiilor care desfăşoară activităţi în domeniul azilului sau unor terţe persoane implicate în procedura de azil sau care, accidental, intră în posesia unor astfel de date.Oficiul Român pentru Imigrări este singura instituţie abilitată în România care poate oferi informaţii autorizate cu privire la procedura naţională de azil. O.R.I. – Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut