Comunicat privind finalizarea proiectului „Implementarea unui sistem de apărare cibernetică la nivelul MAI

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a finalizat proiectul „Implementarea unui sistem de apărare cibernetică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne prin Departamentul Informaţii şi Protecţie Internă (CERT-INT)” cod SMIS 32566.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 17.881.980,00 lei, din care:• 15.199.683,00 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 2.682.297,00 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea capacităţii DIPI de a contribui la formularea politicilor în domeniul protecţiei informaţiilor din spaţiul cibernetic, prin asigurarea unui mecanism unitar de reacţie şi răspuns la incidente de securitate la sistemele informatice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Scopul proiectului a fost:• de a îmbunătăţi politicile de protecţie a informaţiilor din spaţiul cibernetic şi procedurile de lucru în domeniul securităţii informaţionale la nivelul M.A.I.;• de a asigura suportul logistic necesar pentru prevenirea, detectarea şi soluţionarea incidentelor de securitate şi a atacurilor informatice;• de a consolida colaborarea în domeniul securităţii cibernetice cu celelalte Autorităţi Desemnate de Securitate şi echipe CERT;• de a îmbunătăţi procesul decizional la nivelul M.A.I. privind gestionarea şi modul de intervenţie asupra incidentelor de securitate la nivel naţional şi regional.Grupul ţintă al proiectului a fost format din personalul din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, implicat în mod direct în activitatea de prevenire şi contracarare a incidentelor de securitate a sistemelor informatice pe spaţiul M.A.I., precum și din cadrul structurilor M.A.I., care utilizează sisteme informatice și de comunicaţii.Principalele activităţi desfășurate în cadrul proiectului au constat în: -asigurarea managementului şi monitorizării proiectului;-informarea și publicitatea;-organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;-achiziționarea serviciului de consultanță în vederea elaborării cerințelor tehnice pentru sistemul de detectare și contracarare amenințări cibernetice;-implementarea contractului de dezvoltare software pentru sistemul de apărare cibernetică;-desfăşurarea sesiunii de instruire a specialiştilor M.A.I. privind funcționalitatea sistemului CERT-INT;-elaborarea unui set de instrumente și metodologii de contracarare a amenințărilor cibernetice;-realizarea auditului proiectului.Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 24 de luni. Locul de desfăşurare a proiectului: Bucureşti.În cadrul proiectului finalizat de Departamentul de Informații și Protecție Internă au fost obţinute următoarele rezultate:A fost implementat un sistem de apărare cibernetică, care asigură managementul securităţii informatice a tuturor sistemelor informatice de la nivelul MAI, inclusiv a sistemelor SIMITO și IMMEDIAT, dar și a sistemului electronic de E-Educație și a sistemului de management al infrastructurii ;A fost creat un mecanism unitar de reacţie şi răspuns la incidente de securitate, prin reducerea riscurilor specifice, asigurând îmbunătăţirea cunoştinţelor, capabilităţilor şi a mecanismelor de decizie la nivelul M.A.I;Au fost instruiţi 200 lucrători implicaţi în activitatea de prevenire şi contracarare a incidentelor de securitate a sistemelor informatice, cu privire la funcţionalitatea sistemului CERT-INT;A fost realizat un set de instrumente şi metodologii de contracarare a ameninţărilor cibernetice elaborate, care vor contribui la dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice în domeniul securităţii informaţionale, la nivel regional şi naţional;Au fost achizionate echipamente de calcul şi echipamentele periferice de calcul, pe care se va implementa sistemul de apărare cibernetică, obiecte de mobilier şi licenţele software necesare pentru sistemul informatic;Persoana de contact: Alina IENCIU – ofiţer de presă/ purtător de cuvânt al Departamentului de Informații și Protecție Internă . tel: 021. 313.86.52;  fax: 021. 311.13.53; e-mail: relatii_publice@dgipi.ro web: www.dipi.ro


Alte articole:
Sari la conținut