Concurs de admitere în şcolile de agenţi ale Poliţiei Române- sesiunea 2013

Astăzi, 12 septembrie, a avut loc proba de verificare a cunoştinţelor, pentru admiterea la Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca. 1125 de candidaţi au rămas în concurs, după probele eliminatorii, pentru ocuparea celor 473 de locuri alocate celor două şcoli de poliţie în acest an.Aceasta a constat în susţinerea unui test-grilă la limba română şi limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).Concursul s-a derulat în două etape, dintre care prima a fost eliminatorie. Aceasta a avut loc la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada 9–11 septembrie a.c., şi a cuprins examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.Pentru anul acesta, numărul de locuri alocate pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina a fost de 313 locuri, dintre care 6 locuri pentru rromi şi 9 locuri pentru alte minorităţi. În total, la concurs s-au înscris 1.194 de candidaţi, dintre care 978 de sex masculin şi 216 de sex feminin.Totodată, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca au fost alocate 160 de locuri, dintre care 6 locuri pentru rromi şi 9 locuri pentru alte minorităţi, pentru ocuparea cărora s-au înscris la concurs 443 de candidaţi, dintre care 341 de sex masculin şi 102 persoane de sex feminin. După parcurgerea primei etape, cea eliminatorii, au rămas în concurs, pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, 822 de candidaţi – pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, iar pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca, 303 candidaţi.Rezultatele la proba scrisă se vor afişa vineri, 13.09.2013, ora 09.00, iar depunerea eventualelor contestaţii, se va face în perioada 13-14.09.2013. Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi afişate la data de 14.09.2013, ora 12.00. * * * Pentru a participa la concursurile de admitere în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, candidaţii au trebuit să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice:a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Criterii specifice:a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut