Condiţii de îndeplinit în vederea obţinerii datelor cu caracter personal

INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR informează cetăţenii şi instituţiile interesate despre Ce condiţii trebuie să îndeplinească persoanele fizice şi juridice în vederea obţinerii unor date cu caracter personal ?Comunicarea datelor cu caracter personal se realizează de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi serviciile publice comunitare teritoriale de evidenţă a persoanelor, în conformitate cu prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 97/2006 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în urma cererilor formulate de persoane fizice şi/sau juridice, în cadrul unor acţiuni de interes public, în următoarele condiţii:-prezentarea unor documente ce fac dovada temeiului legal justificat sau obţinerii, în prealabil, a consimţământului scris expres şi neechivoc al persoanelor vizate, cu privire la furnizarea datelor personale ;-achitarea unei taxe prevăzute de lege pentru furnizarea datelor cu caracter personal şi prezentarea unui timbru fiscal, în valoare de 4 lei. Se consideră temei legal justificat solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă a persoanelor.


Alte articole:
Skip to content