Conferinţa de închidere a proiectului „Administratorul public – factor de succes pentru un management eficient la nivel local”

Parteneri în implementarea acestui proiect sunt structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România.Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 27 de luni, din care 14 au fost dedicate exclusiv activităţilor de fond, pe care au fost construiţi cei doi piloni principali: promovarea funcţiei de administrator public la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, acţiune susţinută printr-o campanie de promovare la nivelul întregii ţări; dezvoltarea abilităţilor manageriale ale administratorilor publici în funcţie, prin sesiuni de formare, crearea unei reţele profesionale şi Forumul Naţional al Administratorilor Publici. În decursul acestei perioade au fost desfăşurate activităţi care au antrenat, pe lângă membrii echipei de proiect, experţi din partea consultantului precum şi un grup de administratori publici extrem de inimoşi şi ambiţioşi care au făcut posibilă operaţionalizarea Reţelei naţionale a administratorilor publici şi editarea primului Buletin informativ.Înfiinţarea Asociaţiei Administratorilor Publici din România a reprezentat un pas important în coagularea celor care ocupă în prezent această funcţie, a contribuit semnificativ la o mai bună cunoaştere a problemelor cu care aceştia se confruntă în activitatea cotidiană şi a fost de un real sprijin prin propunerile formulate în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului.Conferinţa de închidere este un moment al bilanţului în care sunt prezentate principalele rezultate, precum şi cele mai importante concluzii la care s-a ajuns în cadrul Analizei privind progresul înregistrat în implementarea funcţiei de administrator public, pe parcursul a 14 luni de activitate.Pentru informaţii suplimentare vă invitam să o contactaţi pe d-na Cristina Pop, manager de proiect, la: tel. 021 313 56 06 / e-mail: cristina.pop@mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content