Conferință de promovare a Instrumentului de autoevaluare instituțională CAF (Common Assessment Framework)

Conferință de promovare CAF Management performant și unitar la nivelulMinisterului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgențăCOD SIPOCA 52 / Cod MySMIS 120194Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne organizează miercuri, 12 decembrie 2018, începând cu ora 10.30, conferința de promovare a Instrumentului de autoevaluare instituțională CAF (Common Assessment Framework) din cadrul proiectului „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, cod SIPOCA 52, cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European (FSE). Proiectul constă în implementarea unor sisteme unitare de management al calității și performanței, precum și a unei platforme informatice aferente gestionării acestora, pentru furnizarea unor servicii de calitate recunoscute la nivel internațional pe domeniul situațiilor de urgență. Managementul proiectului este asigurat de către Departamentul pentru Situații de Urgență.Obiectivul general al proiectului este crearea și dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul performant la nivelul structurilor operative şi de coordonare cu atribuții privind gestionarea și intervenția în cazul situațiilor de urgență și al urgențelor medicale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prinProgramul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!Obiectivele specifice sunt: creșterea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice (CAF) și a sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC) în Ministerul Afacerilor Interne, pe domeniul situațiilor de urgență, creșterea eficienței serviciilor oferite de structurile din domeniul situațiilor de urgență și Centrul de Psihosociologie prin implementarea și certificarea SR EN ISO 9001:2015, precum și creșterea capacității personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a 432 de persoane din cadrul MAI.Grupul țintă este constituit din personalul M.A.I cu funcții de conducere și de execuție din structuri ale Aparatului Central al M.A.I, instituții și structuri aflate în subordinea M.A.I, centrale și teritoriale, precum și alte instituții și autorități cu care M.A.I cooperează la nivel național și internațional pe domeniul situațiilor de urgență.Valoarea totală a proiectului este de 14.577.845,74 lei, din care: 12.243.037,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 2.334.807,77 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, perioada de implementare fiind 16.08.2017 – 15.01.2021.Unul dintre rezultatele proiectului va fi implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice CAF în următoarele structuri ale MAI: Departamentul pentru Situații de Urgență, Direcția Medicală, Corpul de Control al Ministrului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență împreună cu structurile teritoriale, Inspectoratul General de Aviație împreună cu structurile teritoriale și Centrul de Psihosociologie (pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).Conferința de promovare a instrumentului de autoevaluare instituțională CAF va avea loc în sala de conferințe ”Paris” – Hotel RIN GRAND HOTEL (Șoseaua Vitan-Bârzești 7D, sector 4, București). Vor participa reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai conducerii structurilor implicate în proiect, precum și persoanele responsabile cu implementarea proiectului în cadrul acestor structuri.Detalii suplimentare se pot obține de la dna. Mihaela Vizitiu, asistent manager proiect, sau de la dna. Ruxandra Priminescu, ofițer de monitorizare – tel. 021 312.25.47, fax 021 313 71 55, e-mail: dsu@mai.gov.ro, www.mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut