Conferință deschidere de proiect

Ministerul Afacerilor Interne derulează proiectul „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, SIPOCA 52, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE), care constă în implementarea unor sisteme performante de management al calității și performantei, precum și a unui sistem informatic de specialitate, pentru furnizarea unor servicii de calitate recunoscute la nivel internațional pe domeniul situațiilor de urgență. Ministerul Afacerilor Interne a obținut finanțare în cadrul programului POCA – Cererea de proiecte IP3/2016 ”Sprijin pentru susținerea măsurilor din SCAP, SMBR, planul de măsuri pentru implementarea managementului calității 2016-2020 și planul de măsuri de simplificare pentru cetățeni”.Obiectivul general constă în dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul performant la nivelul structurilor operative şi de coordonare cu atribuții privind gestionarea și intervenția în cazul situațiilor de urgență și a urgențelor medicale.Rezultatele proiectului sunt:Rezultate 1: instrument de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF) implementat la nivelul MAI (Aparat Central – Departamentul pentru Situații de Urgență, Direcția Medicală, Corpul de Control, inclusiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, împreună cu structurile teritoriale, Inspectoratul General de Aviație, împreună cu structurile teritoriale, și Centrul de Psihosociologie, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență);Rezultat 2: Standard SR EN ISO 9001:2015 implementat la nivelul MAI (Aparat Central – DSU, DM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).Rezultat 3: instrument de management al performanței – Balanced Scorecard (BSC) implementat la nivelul MAI (Aparat Central – DSU, DM, CCM, inclusiv IGSU împreună cu structurile teritoriale, IGAv împreună cu structurile teritoriale și CPS, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență).Rezultat 4: 432 persoane instruite în domeniile: auto-evaluarea modului de funcţionare a instituțiilor administrației publice (CAF); managementul calității și managementul performanței – Balanced Scorecard (BSC)De rezultatele proiectului vor beneficia peste 26.000 de angajați ai MAI care activează în domeniul situațiilor de urgență, precum și populația de pe întreg teritoriul ţării care va beneficia de îmbunătăţirea serviciilor prestate de către structurile cu atribuții în domeniul situaţiilor de urgenţă, ca urmare a implementării instrumentelor de management al calităţii și performanței.Proiectul se desfășoară în perioada 16.08.2017 – 15.02.2020.Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 14.577.845,74 lei, din care: 12.243.037,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 2.334.807,77 lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Conferința de deschidere a acestui proiect va avea loc în data de 23 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, în sala de conferințe ,,George Enescu” – Hotel IBIS – Gara de Nord situat pe Calea Griviței nr.143, sector 1, București. * * * Pentru detalii suplimentare referitoare la proiect: Mihaela Vizitiu, asistent manager proiectRuxandra Priminescu, ofițer monitorizare implementareTel.: 021.312.25.47


Alte articole:
Skip to content