Consultări bilaterale româno-polone în domeniul afacerilor interne

Şeful Departamentului Schengen, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, a efectuat, ieri, 13 iunie a.c., o vizită oficială în Polonia, la invitaţia domnului Piotr Stachańczyk, subsecretar de stat în cadrul Ministerului polon al Internelor şi Administraţiei. Tema principală a discuţiilor a constituit-o aderarea României la spaţiul Schengen, în urma aprobării Concluziilor Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregătire a României şi Bulgariei pentru aplicarea integrală a prevederilor acquis-ului Schengen. Cu acest prilej, partea polonă a realizat şi o scurtă trecere în revistă a priorităţilor Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din semestrul II 2011, discuţiile vizând şi alte subiecte de interes precum cooperarea în cadrul Forumului Salzburg, conlucrarea sub egida Agenţiei Frontex, combaterea corupţiei la nivelul celor două ministere de resort şi alte probleme în atenţie din cadrul cooperării bilaterale româno-polone în domeniul afacerilor interne.


Alte articole:
Skip to content