Consultări la Ruse privind implementarea Convenţiei Schengen

La 26 octombrie 2010, a avut loc la Ruse, în Republica Bulgaria, o rundă de consultări în cadrul căreia au fost discutate aspecte practice legate de implementarea Convenţiei Schengen, potrivit prevederilor Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernului Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră. Delegaţia română a fost condusă de domnul Florin ŞAGHI, directorul Direcţiei Schengen, şi a avut în componenţă reprezentanţi ai Ministerului Public şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Din delegaţia bulgară, condusă de domnul Dimitar GHEORGHIEV, directorul Direcţiei de Cooperare Poliţienească Operativă Internaţională, au făcut parte reprezentanţi ai instituţiilor similare din Republica Bulgaria.Întâlnirea a fost deosebit de utilă, fiind stabilite cu acest prilej detalii practice privind realizarea supravegherii transfrontaliere: procedurile de acţiune comună, canalele de comunicare, structurile implicate, conţinutul şi forma cererii de asistenţă. INFORMAŢII DE BACKGROUNDSemnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, la Vidin la 19 mai 2009, a reprezentat o etapă importantă în procesul de pregătire a aderării României la spaţiul Schengen. Acest document a fost încheiat în baza şi în completarea prevederilor Convenţiei Schengen în domeniul cooperării poliţieneşti, pentru a asigura implementarea acestora într-o manieră eficientă, fiind ratificat prin Legea nr. 101/2010, publicată în MO nr. 375/07.06.2010. Scopul acordului este de a intensifica cooperarea între autorităţile de aplicare a legii din România şi Republica Bulgaria în vederea asigurării ordinii publice şi protejării siguranţei naţionale în cele două ţări, precum şi de a eficientiza lupta împotriva infracţionalităţii transfrontaliere.


Alte articole:
Skip to content