Controale efectuate de lucrători ai IGSU în cluburi, baruri, discoteci, săli de cinematograf şi mall-uri

În perioada 09-16.11.2015, la nivel naţional au fost organizate şi derulate o serie de acţiuni preventive la obiective cu afluenţă de persoane din categoria cluburi, baruri, discoteci, săli de cinematograf/spectacol şi mall-uri. Pentru desfăşurarea acestor activităţi, au fost angrenaţi 1312 pompieri (inspectori de prevenire şi personal din subunităţile de intervenţie), 546 reprezentanţi ai inspectoratelor de poliţie, 517 reprezentanţi ai inspectoratelor de jandarmi şi 237 reprezentanţi ai altor autorităţi cu atribuţii de control.Astfel, în perioada menţionată s-au executat 1000 controale la operatori economici din categoria cluburi, baruri, discoteci, săli de cinematograf/spectacol şi mall-uri, unde au fost constatate 3218 deficienţe, dintre care 432 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. În urma acţiunilor de control preventive, au fost aplicate 2479 sancţiuni contravenţionale (1584 avertismente şi 895 amenzi contravenţionale), în cuantum de 8.579.770 RON.Principalele nereguli identificate în teren au constat în: deficienţe privind existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, nerespectarea reglementărilor referitoare la utilizarea focului deschis şi a efectelor speciale artistice/pirotehnice, precum şi cele referitoare la reglementarea fumatului. Totodată, cu prilejul controalelor executate au fost depistate şi 37 încălcări grave ale cerinţei de securitate la incendiu, situaţie care a generat aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul alimentaţiei publice şi de agrement.Concomitent cu activităţile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităţilor operative de intervenţie au efectuat 707 acţiuni de recunoaştere la categoriile de obiective cuprinse în planurile de verificare.Pe durata derulării activităţilor, personalul specializat al inspecţiilor de prevenire a desfăşurat 295 exerciţii de evacuare la care au participat peste 2100 de persoane.Simultan cu activităţile preventive, asigurarea unui răspuns adecvat în situaţii de urgenţă reprezintă o prioritate pentru instituţia noastră. În plan operaţional, în aceeaşi perioadă, au fost derulate 10.281 intervenţii, în creştere cu 27% faţă de perioada similară a anului trecut. Un procent de 84% dintre acestea au reprezentat intervenţiile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, urmat de incendii – 6% şi alte situaţii de urgenţă. Activitatea pompierilor salvatori se desfăşoară în sprijinul şi pentru cetăţean, principalele obiective ale instituţiei noastre fiind eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Pentru preîntâmpinarea evenimentelor nedorite este necesară dezvoltarea culturii de securitate în rândul populaţiei, activitate ce vizează reducerea numărului situaţiilor de urgenţă, care de cele mai multe ori se soldează cu victime omeneşti şi pagube materiale.Biroul Informare și Relaţii Publice – IGSU


Alte articole:
Sari la conținut