Cooperare internaţională în domeniul situaţiilor de urgenţă

Colaborarea dintre specialiştii români şi bulgari, în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, continuă.Aceştia se vor întâlni pentru a treia oară în decursul acestei luni, pentru stabilirea termenilor de referinţă pentru studiul de fezabilitate aferent Modulului 2 Intervenţie din cadrul proiectului „JOINT RISK MONITORING DURING EMERGENCIES IN THE DANUBE AREA BORDER”. În cadrul acestui atelier de lucru, ce are loc în perioada 24 – 26 august a.c., în municipiul Craiova, judeţul Dolj, vor participa 15 specialişti de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de la inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din zona eligibilă: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa, precum şi 10 specialişti din cadrul Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă din Republica Bulgară – partenerul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la acest modul. Informaţii suplimentare:Proiectul „JOINT RISK MONITORING DURING EMERGENCIES IN THE DANUBE AREA BORDER” este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare – 21 iunie a.c., iar acesta are un buget total de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă). Proiectul vizează zona graniţei comune româno – bulgare (630 km) şi oferă posibilitatea structurilor implicate de a lua decizii în comun, de a dezvolta inspecţii comune, de a efectua control, monitorizare şi proceduri comune de intervenţie. Partenerii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în derularea şi implementarea proiectului, sunt: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Garda Naţională de Mediu, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT Craiova – Universitatea din Craiova, din România, precum şi cadrul Directoratului General de Pompieri şi Protecţie Civilă – Ministerul de Interne, Inspectoratul Regional de Mediul şi Apă Veliko Târnovo, Universitatea Sf. Cyril şi Sf. Metodius – Veliko Târnovo, din Bulgaria.Obiectivul proiectului – Îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului. Axa prioritară 2. Mediul – utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale ale mediului şi promovarea unui management al riscului eficient în zona transfrontalieră. Domeniul de intervenţie cheie – Protecţia populaţiei din zonă eligibilă, a mediului de afaceri, mediului şi infrastructurii de potenţialele consecinţe ale dezastrelor naturale şi tehnologice, prin acţiuni comune de prevenire şi răspuns la urgenţe pe întreaga arie transfrontalieră. Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor de prevenire a dezastrelor naturale şi tehnologice, inclusiv serviciile de răspuns la urgenţe. Grupul ţintă – administraţiile publice din zona eligibilă, populaţia din zona eligibilă, alte instituţii cu responsabilităţi în managementul dezastrelor din ambele state, media.I.G.S.U. – Compartimentul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut