Criminalişti pentru o zi

Astăzi, elevii claselor a XI-a şi a XII-a din Liceul Teoretic C.A. Rosetti, însoţiţi de profesori, au vizitat Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Specialiştii din cadrul Institutului de Criminalistică le-au prezentat elevilor tehnologia de care dispune unitatea şi modalităţile ştiintifice de lucru ale specialiştilor criminalişti. Elevii au vizitat laboratoarele de analiză a microurmelor, a substanţelor toxice sau stupefiante, laboratoarele de analiză genetică, balistică şi laboratorul de relevare prin mijloace fizico-chimice a urmelor papilare. Iniţiativa s-a bucurat de aprecierea elevilor prin prisma faptului că anumite concepte teoretice din chimie, fizică sau bilogie sunt aplicate în laboratoarele criminalistice, cele trei ştiinţe fiind înrudite cu munca desfăşurată de specialiştii în criminalistică. Informaţii de background: Criminalistica este ştiinţa care elaborează mijloace şi metode tehnico-ştiinţifice, precum şi procedee tactice destinate descoperirii, fixării, ridicării, examinării şi interpretării probelor judiciare, efectuării expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, în scopul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, identificării făptuitorilor şi administrării probelor necesare aflării adevărului în procesul judiciar. Institutul Naţional de Criminalistică este afiliat, începând cu luna mai 2005, la European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) – Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică. Institutul Naţional de Criminalistică este acreditat conform standardelor europene şi ISO 17025. Principalele atribuţii ale structurilor de criminalistică sunt cele privind efectuarea cercetării la faţa locului, examinarea probelor în laborator, efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice, precum şi cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă.I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content