D.E.P.A.B.D./Situaţia în primele 9 luni ale anului 2011, în Registrul unic al certificatelor de divorţ prin acordul soţilor

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor informează:În primele 9 luni ale anului 2011, în Registrul unic al certificatelor de divorţ prin acordul soţilor au fost înregistrate şi eliberate 6.463 certificate de divorţ, astfel:- 5.586 în mediul urban, din care 1.576 certificate în municipiul Bucureşti;- 877 în mediul rural.Interval de vârstă: 60 ani – 476Cererile de divorţ au fost depuse atât la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, cât şi la birourile notariale, fiind înregistrate:- 4.502 certificate eliberate de Primărie/Oficiile de stare civilă;- 1.961 certificate eliberate de Birourile notariale.


Alte articole:
Skip to content