De Paşte, poliţiştii asigură ordinea şi siguranţa publică

Aproximativ 15.000 de poliţişti, dintre care 8.744 de la ordine publică, vor acţiona în perioada sărbătorilor pascale pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi apărarea patrimoniului public şi privat, în localităţile urbane şi rurale, în special în locurile de pelerinaj, staţiuni turistice şi zone de agrement, în vederea preîntâmpinării producerii oricăror evenimente negative.În perioada premergătoare Sfintelor Sărbători ale Paştelui Catolic şi Ortodox, precum şi pe timpul acestora, îndeosebi în intervalul 1 – 05 aprilie a.c., vor avea loc manifestări religioase şi culturale, inclusiv în aer liber, cu participarea unui public numeros şi un aflux important de persoane spre localităţile şi zonele turistice şi de agrement, care impun adaptarea corespunzătoare a activităţilor desfăşurate de structurile Poliţiei Române.În acest sens, 14.894 de poliţişti, dintre care 8.744 de la ordine publică, vor acţiona în dispozitive mixte de ordine şi siguranţă publică, în vederea preîntâmpinării producerii oricăror evenimente negative.Totodată, media zilnică a patrulelor care acţionează în teren este de 5.245, din care 2.040 sunt pedestre, iar 3.205 auto, utilizând, în medie, 3.219 de autovehicule.Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică organizate de Poliţia Română în această perioadă sunt constituite în apropierea a 14.574 de lăcaşuri de cult ortodoxe şi 1.000 catolice (din care 631 sunt mânăstiri şi 63 catedrale şi mari catedrale).De asemenea, pentru 221 de manifestări religioase de amploare (peste 1.000 persoane) sau la care participă demnitari români sau străini, au fost desemnaţi 1.756 de poliţişti.În această perioadă vor fi intensificate activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor cu violenţă şi de neutralizare a unor acţiuni de natură să împiedice desfăşurarea normală a manifestărilor specifice acestor sărbători.O atenţie deosebită se va acorda staţiunilor turistice de pe Valea Prahovei, nordul Moldovei şi alte zone unde se preconizează un aflux numeros de persoane, pentru menţinerea unui climat corespunzător de siguranţă, pentru prevenirea infracţiunilor cu violenţă şi a furturilor.Poliţiştii vor desfăşura acţiuni de patrulare în staţiile de cale ferată şi metrou, pe trenurile de călători şi pe celelalte mijloace de transport în comun din zonele cu afluenţă numeroasă, pentru combaterea tâlhăriilor, furturilor de/din bagaje şi din buzunare, în special pe cele care circulă spre şi dinspre litoralul Mării Negre, nordul Moldovei şi zona staţiunilor balneo – climaterice.Pentru a avea sărbători liniştite, poliţiştii vă recomandă:În locurile publice:• Aveţi grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflaţi în locuri aglomerate, la piaţă, în magazine, în mijloacele de transport în comun etc.;• Nu afişaţi ostentativ bunurile de valoare atunci când vă aflaţi în locuri publice; • Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi nu le permiteţi să poarte cheia locuinţei la vedere;• Evitaţi să intraţi în discuţie cu necunoscuţii care vă pot aborda pentru diferite acte de caritate, ar putea fi rău intenţionaţi, al căror scop este acela de a vă înşela;• Nu răspundeţi la provocări cu violenţă, încercaţi să evitaţi conflictele, iar dacă nu reuşiţi, sunaţi de urgenţă la numărul 112- apel gratuit;• Nu consumaţi în exces băuturi alcoolice, comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de consumul de alcool;CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICEE-mail: presa@politiaromana.roTelefon: / Fax: 021-316.66.65


Alte articole:
Skip to content