DECLARAȚIE COMUNĂ

Migrația este o provocare europeană care necesită soluții cuprinzătoare și coordonate. Acestea pot fi găsite doar atunci când se acționează împreună. Comisia Europeană se angajează să-și consolideze eforturile și să sprijine statele membre în abordarea provocărilor migrației într-o manieră durabilă. Gestionarea eficientă a frontierelor, procedurile rapide de azil și returnare sunt esențiale pentru un sistem de migrație care funcționează bine.

Pentru a aborda provocările actuale legate de migrație, scrisoarea președintelui Comisiei din 26 ianuarie și Concluziile Consiliului European din 9 februarie 2023 au cerut implementarea de acțiuni operaționale cheie în domeniul protecției frontierelor, azilului și returnării. Una dintre acțiunile operaționale vizate prevede înființarea de proiecte-pilot în statele membre interesate pentru proceduri rapide de azil și returnare.

În urma cooperării strânse dintre Comisia Europeană și autoritățile române, astăzi s-a ajuns la un acord privind lansarea unei scheme pilot în România. Proiectul pilot prevede implementarea de către România a mai multor instrumente în domeniul azilului, returnărilor, managementului frontierelor și cooperării internaționale, pornind de la bunele practici românești în aceste domenii. Proiectul-pilot va fi implementat cu sprijin operațional, tehnic și financiar puternic al Comisiei și al agențiilor cheie din UE pentru afaceri interne (EUAA, Europol și Frontex).

Acesta este un rezultat concret al angajamentului și sprijinului la nivel înalt al României pentru soluția de management durabil al migrației, bazată pe istoricul său puternic în gestionarea migrației. România, are o poziție  geografică strategică, la granița cu Serbia, Ucraina și Moldova și joacă un rol cheie în securizarea frontierei noastre externe comune, contribuind efectiv la gestionarea migrației și asigurarea unui nivel ridicat de securitate.

Comisarul Johansson a declarat: „Vreau să mulțumesc călduros României pentru că a acceptat să prezinte la nivel european cele mai bune practici privind procedurile rapide de azil și returnare, bazându-se pe bunele practici și pe cooperarea solidă cu țările vecine. Prin acest proiect pilot, România aduce o contribuție extrem de valoroasă la efortul european comun de a gestiona provocările migrației într-un mod eficient, comun și unit. Comisia va oferi sprijin deplin.”

Ministrul Bode a declarat: „Am decis să ne alăturăm acestui proiect ca un semnal de angajament profund în aceste vremuri pline de provocări, pentru a arăta încă o dată că România a acționat întotdeauna în spirit de solidaritate și responsabilitate la nivelul UE, că dorința noastră este în continuare să fim parte la soluțiile comune și să sporim încrederea în valorile europene comune.

 Vom acționa atât pentru a întări capacitatea autorităților române de a face față provocărilor generate de fluxurile migraționiste, dar și pentru a transforma rezultatele acestui proiect comun într-o sursă de inspirație pentru partenerii noștri, cât și pentru a contribui la înregistrarea de progrese în discuțiile privind soluțiile comune.”

 

 


Alte articole:
Sari la conținut