Declaraţie de presă purtător de cuvânt MAI – 17 martie 2014

Așa cum am anunțat la finalul săptămânii trecute, Ministerul Afacerilor Interne, în cooperare cu instituţiile din sistemul de securitate naţională, a desfășurat activităţi specifice de evaluare a riscurilor la adresa ordinii publice şi a securităţi naționale, în conformitate cu dispoziţiile legale.Prevederile legale în baza cărora au fost realizate aceste activități sunt:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată – Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României,cu respectarea legislației comunitare relevante, respectiv:- Directiva 38/2004/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora;- Regulamentul 562/2006 de instituire a unui Cod Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).În urma derulării acestor activități, s-a luat decizia instituirii unor măsuri proactive cu scopul preîntâmpinării producerii unor evenimente de natură a afecta grav ordinea publică pe teritoriul României. A fost instituită, astfel, măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României, pentru o perioadă de un an, pentru patru cetăţeni maghiari:- TYIRITYAN ZSOLT – membru al organizației „Oastea Haiducilor”;- ZAGYVA GYORGY GYULA – membru Jobbik, membru al Mişcării de Tineret din cele 64 de Comitate HVIM;- SZAVAY ISTVAN – membru Jobbik;- MIKOLA BELA – membru al organizației „Noua Gardă Ungară”, față de care organele competente au sesizat Curtea de Apel București în vederea declarării acestuia ca indezirabil.Referitor la aceste persoane există indicii temeinice că fac parte din structuri implicate în activităţi de natură naţionalist-extremistă, ce constituie riscuri la adresa ordinii publice şi a securităţii naţionale a României. De asemenea, instituțiile abilitate au în atenție și alte persoane care desfășoară în mod sistematic, pe teritoriul României, astfel de acțiuni care contravin normelor comunitare și legislației naționale în materie.Autoritățile române sunt hotărâte să aplice cu fermitate legislația în vigoare în toate cazurile în care cetățenii altor state, prin declarații publice sau orice alte acțiuni desfășurate pe teritoriul României, încalcă în mod direct sau instigă la nerespectarea Constituției și a legilor țării.


Alte articole:
Sari la conținut