Declarație pe propria răspundere – Stare de alertă

MODEL – Declarație proprie raspundere – stare de alertă