Delegație MAI la Segmentul Ministerial al celei de-a 62-a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele

În perioada 14-15 martie 2019 are loc la sediul ONU de la Viena Segmentul Ministerial al celei de-a 62-a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele (CND), eveniment care va marca politica mondială în domeniul drogurilor pentru următoarea decadă.România este reprezentată de o delegație a Ministerului Afacerilor Interne condusă de domnul Secretar de Stat Dr. Raed Arafat, beneficiind de sprijinul Excelenței Sale, domnul Cristian Istrate, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, șeful Misiunii Permanente a României de la Viena. Lucrările Segmentului ministerial au debutat joi, 14 martie 2019, cu adoptarea unei declarații care a urmărit evaluarea stadiului îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru perioada 2009-2019 în ceea ce privește problema drogurilor la nivel global stabilindu-se principiile și măsurile pentru abordarea eficientă a politicilor în acest domeniu pentru următorii 10 ani.Pentru marcarea evenimentului, demnitarii la nivel înalt ai statelor membre ONU și oficiali UE prezenți la reuniune au susținut o serie declarații. În acest context secretarul de stat Raed Arafat a avut o intervenție în cadrul căreia a menționat că România, deținătoare a Președinției Consiliului UE, se aliniază pe deplin declarației susținute, în numele Uniunii Europene și al statelor membre, de comisarul european Dimitris Avramopoulos. Totodată, oficialul a subliniat că avem obligația de a implementa o abordare integrată, echilibrată și bazată pe dovezi, care poate îmbunătăți în mod semnificativ politica în materie de droguri la nivel mondial, pe baza principiului responsabilității comune și partajate.Demnitarul român a subliniat importanța Segmentului Ministerial care este o foarte bună oportunitate pentru transmiterea unuia mesaj politic puternic în vederea îmbunătățirii situației la nivel mondial în ceea ce privește drogurile pentru următoarea decadă.În vederea evidențierii multiplelor fațete ale traficului și consumului de droguri și ale implicațiilor asupra statelor și comunităților, în completarea lucrărilor în plenară se desfășoară evenimente cu tematici de interes în domeniu. Având în vedere rolul important al României în această perioadă la nivelul UE, Guvernul României a organizat un eveniment paralel cu tema Prevenirea și managementul supradozelor în rândul persoanelor consumatoare de opiacee, moderat de domnul secretar de stat Dr. Raed Arafat. Co-sponsorii evenimentului au fost Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (Gilberto Guerra, șeful departamentului prevenire și sănătate), Agenția UE pentru droguri (Alexis Goosdeel, director), Ministerul Sănătății din Statele Unite ale Americii (Rear Admiral Sylvia Trent-Adams, adjunct al Secretarului pentru sănătate), Institutul Național de Sănătate Publică din Slovenia (Mateja Jandl și Ada Hocevar Grom), organizații ale societății civile din Europa (Forumul Societății Civile privind Drogurile) și România (Asociația Română Anti-SIDA). Toți intervenienții au evidențiat importanța subiectului, în special în contextul prevenirii deceselor prin supradoză și au subliniat necesitatea includerii măsurilor de prevenire și tratament a supradozei la opiacee în politicile naționale.Elemente de backgroundCND a fost înființată în 1946 de către Consiliul Economic și Social al ONU ca una dintre comisiile sale funcționale. Comisia asistă Consiliul în supravegherea aplicării tratatelor internaționale privind controlul drogurilor. CND elaborează politicile în cadrul sistemului ONU, rezoluțiile și deciziile acesteia oferind statelor membre îndrumări în domeniul respectiv. În 2009, statele membre CND au adoptat Declarația Politică și Planul de acțiune privind cooperarea internațională pentru o strategie integrată și echilibrată privind combaterea drogurilor la nivel mondial. Astfel, statele membre au stabilit anul 2019 ca dată țintă pentru evaluarea obiectivelor stabilite în Declarație.În acest sens, Comisia a decis să convoace un Segment Ministerial la cea de-a 62-a sesiune, scopul fiind reprezentat de evaluarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate în vederea abordării și combaterii drogurilor la nivel mondial. Eforturile depuse în ultimul deceniu de toate guvernele lumii în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri au fost ilustrate în Declarația comună, care a fost adoptată cu această ocazie.


Alte articole:
Sari la conținut