Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației

Conducere

Împuternicit Director comisar șef de poliție Mihai ISPAS

Împuternicit Director adjunct subcomisar de poliție George VASILE

Prezentare

Direcţia Administrare pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este subordonată Direcţiei Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu competenţă în domeniul administrării sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei (CTI) din responsabilitate

Direcţia Administrare pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei administrează din punct de vedere al evidenţei tehnic-operative patrimoniul ordonatorului principal de credite al MAI de resortul CTI.

Atribuţii

 • Monitorizează în regim de tură permanentă 24/7, în vederea asigurării continuităţii funcţionării pentru următoarele reţele/sisteme de comunicaţii la nivel MAI:
 • Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce-Date (RCVD).
 • Reţeaua Naţională de Voce (RNV).
 • Reţeaua de Date a Aparatului Central (RDAC).
 • Reţeaua Naţională de Videoconferinţă.
 • Sistemele din cadrul Platformei naţionale Comune TETRA aflate în responsabilitatea MAI.
 • Sistemele de comunicaţii radioreleu din cadrul reţelelor de comunicaţii integrate voce-date.
 • Reţelele radio simplex şi semiduplex VHF.
 • participă la implementarea proiectelor noi de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii pentru instituţiile MAI;
 • asigură condiţiile tehnice necesare realizării cooperării interinstituţionale în domeniul comunicaţiilor, în baza ordinelor, dispoziţiilor, convenţiilor şi protocoalelor;
 • asigură funcţionarea serviciului de preluare apeluri prin operatoare telefoniste, în regim de tură permanentă, pentru centralele telefonice de instituţie care deservesc conducerea ministerului şi direcţiile Aparatului Central;
 • pentru personalul aparţinând conducerii ministerului, direcţiilor Aparatului Central şi instituţiile subordonate acestuia, execută cu personal propriu sau în colaborare, instalări, mutări, desfiinţări de posturi de abonaţi telefonici din reţeaua proprie, reţeaua S.T.S. şi reţelele publice de telefonie;
 • execută lucrări de realizare a unor reţele structurate noi şi de extindere a reţelelor de voce-date existente în direcţiile Aparatului Central al MAI;
 • organizează şi execută activităţi de configurare şi instalare a echipamentelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei nou achiziţionate pentru dotarea direcţiilor Aparatului Central;
 • realizează configurarea echipamentelor din reţelele TETRA,VHF,TETRAPOL şi radioreleu;
 • realizează, implementează şi documentează aplicaţiile informatice şi bazele de date la nivelul Aparatului Central;
 • implementează politicile de back-up ale datelor pe serverele din responsabilitate, pentru a permite o recuperare rapidă a datelor critice în caz de avarie (defecţiuni hardware, atacuri informatice, erori de operare etc.);
 • acordă asistenţă tehnică de specialitate şi sprijină utilizatorii în scopul exploatării eficiente a sistemelor de calcul din dotarea Aparatului Central;
 • administrează conturile de poştă electronică pe domeniile web public şi privat ale Aparatului Central al MAI;
 • prelucrează şi publică pe pagina de web a MAI, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului Aparatului Central al MAI;
 • actualizează paginile de web aflate în administrarea tehnică a DACTI;
 • participă la activităţile privind omologarea şi standardizarea aplicaţiilor informatice, precum şi verificarea compatibilităţii hardware în scopul validării capacităţii acestora de a opera optim pe suportul de comunicaţii din structura RCVD;
 • participă la derularea procedurilor de achiziţie conform actelor normative în vigoare;
 • asigură suport pentru derularea proiectelor şi contractelor de resortul CTI încheiate la nivelul Aparatului Central al MAI și al structurilor de cooperare naționale și europene, urmărind respectarea obligațiilor de ordin tehnic, termenelor de livrare/prestare/execuţie, informarea structurilor abilitate din cadrul MAI cu privire la problemele care apar pe timpul derulării contractelor sau cu privire la depăşirile de termene, organizează și execută activități de recepție precum și întocmirea documentelor de recepţie de către comisiile de recepţie numite în acest scop;
 • asigură suport pentru elaborarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice (PAAP), din domeniul de responsabilitate, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structuri din cadrul Aparatului Central al MAI.
 • organizează şi execută activităţi de recepţie şi inventariere a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor de resortul CTI aflate în patrimoniul Direcţiei Generale Financiare;
 • gestionează din punct de vedere tehnic-operativ patrimoniul din domeniul CTI, constituit la nivelul Direcţiei Generale Financiare;
 • organizează primirea/gestionarea/depozitarea/distribuirea bunurilor materiale conform prevederilor legale în vigoare, urmărind respectarea metodologiilor de depozitare, conservare şi păstrare a bunurilor materiale;
 • organizează şi derulează activităţi specifice privind primirea/expedierea documentelor în format electronic prin Sistemul de Mesagerie Electronică Criptată (SMEC) administrat de S.T.S., pentru conducerea ministerului şi direcţiile Aparatului central;
 • asigură comunicaţiile operative şi cifrate pentru conducerea ministerului şi direcţiile Aparatului Central prin Staţia Operativă Centrală pentru Comunicaţii şi Legături Cifrate;

Coordonate de contact

Adresă: Leaota nr. 2A, sector 6, Bucureşti
Telefon: 021.206.40.01
Interior: 18803
Fax: 021.316.55.77

Sari la conținut