Deţinătorii şi transportatorii de valori, verificaţi de poliţişti

În perioada premergătoare şi după Sărbătorile de Iarnă, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică – I.G.P.R., poliţiştii specializaţi în sisteme de securitate au verificat unităţile care au ca obiect de activitate manipularea, depozitarea şi transportul de bunuri şi valori. În urma neregulilor constatate, poliţiştii au dispus măsuri de reorganizare a activităţii şi au aplicat 419 de sancţiuni contravenţionale.Poliţiştii structurilor de ordine publică au desfăşurat controale, în perioada premergătoare şi după Sărbătorile de Iarnă, pentru verificarea respectării prevederilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţile economice care manipulează şi depozitează valori însemnate, ori transportă valori monetare.A fost verificat în principal modul de respectare a legii, de către unităţile care vehiculează ori transportă valori însemnate: supermarket-uri, centre comerciale, unităţile bancare, punctele de schimb valutar şi amanet, unităţile poştale, centrele de procesare, agenţiile Loto-Prono, casierii colectoare şi ale furnizorilor de utilităţi e.t.c.. Astfel, poliţiştii au verificat peste 7.400 deţinători de valori monetare şi peste 930 de transporturi de bunuri şi valori.Poliţiştii au urmărit cu preponderenţă prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului societăţilor vizate, modalitatea de organizare şi executare a transportului de valori cu respectarea prevederilor legale incidente, respectiv colectarea şi transportul numerarului cu autoturisme amenajate şi personal însoţitor înarmat, precum şi asigurarea protecţiei locurilor de depozitare a valorilor cu respectarea minimă a cerinţelor de securitate.Pe linia deţinătorilor de valori, poliţiştii de la ordine publică au controlat 7.455 de unităţi economice, respectiv 1.543 de unităţi de tip hypermarket, supermarket şi centre comerciale, 182 de centre de procesare a valorilor monetare, 1.798 de casierii colectoare şi 3.649 alte unităţi economice ce depozitează valori.În urma controlului, poliţiştii au constatat deficienţe la 277 de unităţi, privind efectuarea serviciului de pază, respectiv la 130 de obiective nu exista plan de pază, la 15 obiective numărul de posturi de pază nu era în conformitate cu prevederile planului de pază, la 93 de obiective agenţii de securitate nu erau echipaţi şi dotaţi corespunzător şi în 39 de obiective au fost depistaţi agenţi de securitate care nu aveau atestat acordat de poliţie.De asemenea, 331 de unităţi prezentau deficienţe privind protecţia mecano-fizică a spaţiilor de depozitare, constând, de regulă, în lipsa protecţiei spaţiului de depozitare/procesare – 88 cazuri, inexistenţa seifurilor de depozitare – 56 cazuri şi păstrarea valorilor în seifuri necertificate din punct de vedere al riscului la efracţie – 187 cazuri.253 de unităţi prezentau deficienţe privind sistemele de alarmare destinate locurilor de depozitare, respectiv sisteme de alarmare nefuncţionale – 88, sisteme de supraveghere video nefuncţionale – 74, nefuncţionarea comunicării cu dispeceratul de monitorizare – 54. În ceea ce privesc activităţile desfăşurate pe linia transportului de bunuri şi valori, poliţiştii au controlat 932 de transporturi, dintre care 591, aparţinând societăţilor specializate de pază care au fost licenţiate pentru executarea acestor activităţi şi 341 aparţinând unităţilor economice deţinătoare de bunuri şi valori în regim propriu. Poliţiştii au constatat deficienţe în 96 de situaţii, aspecte negative cu impact potenţial asupra securităţii valorilor transportate şi chiar a vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor, constând în principal în nerespectarea consemnelor (24) şi utilizarea autovehiculelor neamenajate (40), dar şi lipsa planului de pază avizat (32).Poliţiştii au dispus măsuri de reorganizare a activităţii pentru cazurile în care s-a constatat că nu sunt luate toate măsurile de securitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pază, transport valori şi asigurare a securităţii obiectivelor de pe raza de competenţă.De asemenea, în urma deficienţelor constatate, atât în domeniul deţinătorilor de valori monetare, cât şi în cel al transportului de bunuri şi valori, în vederea corectării acestora, au fost aplicate 419 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 365.500 lei.Pe domenii de activitate, au fost sancţionaţi, pentru deficienţe care au fost constatate în activitatea de profil, 157 de furnizori de servicii de pază, 15 furnizori de servicii pentru sisteme de alarmă antiefracţie şi 17 furnizori de servicii transport valori.IGPR – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content