Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare și evaluare a Direcției Generale Audit Intern

Direcția Generala Audit Intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor anunţă că în data de 21.11.2012 se va finaliza implementarea proiectului „Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare a performanțelor manageriale la nivelul Direcției Generale Audit Intern” -cod SMIS 30244.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Obiectivul general al proiectului propus, contribuie la responsabilizarea, planificarea și monitorizarea administrației publice prin dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare, monitorizare a performanțelor manageriale. Scopul proiectului este de a planifica activitatea D.G.A.I. și a structurilor teritoriale prin dezvoltarea și implementarea de proceduri de lucru, precum și raportarea, măsurarea și evaluarea performanțelor manageriale prin dezvoltarea și implementarea de strategii specifice care să contribuie la crearea unei rețele de decizii legate între ele prin alegerea obiectivelor, a mijloacelor și a resurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului Axei Prioritare 1 “de îmbunătăţire durabilă a capacităţii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”.Grupul țintă vizat direct prin implemetarea proiectului este reprezentat de:• personalul Direcției Generale Audit Intern;• personalul celor 8 structuri teritoriale subordonate;• Inspectoratele Judeţene de Poliţie;• Inspectoratele Judeţene de Jandarmi;• Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 21 de luni. Conferinţa de închidere a proiectului va avea loc în data de 15.11.2012, ora 1000 în sala de conferință a Hotelului ROYAL BUCHAREST, situat pe B-dul Mircea Vodă nr. 28, Sector 3, Bucureşti.Persoana de contact: Inspector principal de poliţie Mihai Dan CHIRICA – manager de proiect. tel: 021.303.70.80 / 10524; fax: 021. 314.15.58; e-mail: mihai.chirica@mai.gov.ro ; dgai@mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content