Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare și evaluare a Direcției Generale Audit Intern

Direcţia Generală Audit Intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor anunță închiderea proiectului „ Dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare a performanțelor manageriale la nivelul Direcției Generale Audit Intern”, cod SMIS 30244 implementat în perioada 22 februarie 2011 – 21 noiembrie 2012.Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 – Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.2 Creșterea responsabilizării administrației publice.Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 7.478.713,34 lei, din care:• Valoare eligibilă FSE – 6.356.906,34 lei• Valoare eligibilă din bugetul național – 1.121.807,00 leiValoarea totală cheltuită a fost de 6.643.245,83 lei, din care:• Valoare eligibilă FSE – 5.646.758,96 lei• Valoare eligibilă din bugetul național – 996.486,87 leiObiectivul general al proiectului propus, contribuie la responsabilizarea, planificarea și monitorizarea administrației publice prin dezvoltarea și implementarea instrumentelor de planificare a activității și evaluare, monitorizare a performanțelor manageriale. Scopul proiectului este de a planifica activitatea D.G.A.I. și a structurilor teritoriale prin dezvoltarea și implementarea de proceduri de lucru, precum și raportarea, măsurarea și evaluarea performanțelor manageriale prin dezvoltarea și implementarea de strategii specifice care să contribuie la crearea unei rețele de decizii legate între ele prin alegerea obiectivelor, a mijloacelor și a resurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului Axei Prioritare 1 “de îmbunătăţire durabilă a capacităţii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”.Grupul țintă vizat direct prin implemetarea proiectului este reprezentat de:• personalul Direcției Generale Audit Intern;• personalul celor 8 structuri teritoriale subordonate;• Inspectoratele Judeţene de Poliţie;• Inspectoratele Judeţene de Jandarmi;• Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 21 de luni. Locul de desfăşurare al proiectului: București, Brașov, Constanța, Craiova, Cluj, Iași, TimișoaraPrincipalele activităţi și rezultate ale proiectului sunt următoarele:Activitatea 1: Achiziționarea de servicii de consultanță pentru obținerea finanțării nerambursabile- 1 cerere finanțare elaborată și aprobatăActivitatea 2: Organizarea procedurilor de achiziție publică- 2 caiete de sarcini elaborateActivitatea 3: Managementul proiectului – 5 Rapoarte R1 intermediare, 3 Rapoarte R2 (atașate CR), 1 Raport R3 Final- 2 Cereri de rambursare intermediare, 1 Cerere de rambursare finală- Act adițional prelungire perioadă implementare, NotificăriActivitatea 4: Organizarea de vizite de studiu- 2 vizite de studiu efectuateActivitatea 5. Achiziționarea echipamentelor necesare implementării proiectului- sistem videoconferinta 7 buc.- standuri sistem videoconferinta 7 buc.- display sistem videoconferinta 7 buc.- convertor audio sistem videoconferinta 7 buc.- Cluster servere solutie colaborativa si de document management sistem videoconferinta 1 buc.- video encoder sistem videoconferinta 7 buc.- laptop sistem videoconferinta 7 buc.- licente sistem videoconferinta 1 pachet- licente cluster servere 1 pachet- licente laptopuri sistem videoconferinta 1 pachet- licente server colaborativ 1 pachet- licente utilizatori colaborativi sistem videoconferinta 1 pachet- videoproiector 7 buc.- ecran proiectie 7 Buc.- laptop cu sistem de operare 6 Buc.- mini imprimante laptop portabile 6 Buc.Activitatea 6. Revizuirea procedurilor de lucru existente și realizarea de proceduri noi- 40 proceduri revizuite- 100 de proceduri noiActivitatea 7. Realizarea unei strategii pentru măsurarea performanțelor manageriale și dezvoltarea sistemului de control managerial- Strategia pentru măsurarea performanțelor manageriale- Sistem de control managerialActivitatea 8: Transfer de cunoștințe și know-how (instruire)- 10 Rapoarte instruire- 250 persoane instruite- 2500 zile instruireActivitatea 9: Consiliere (mentoring) – 7 Rapoarte consiliere (mentoring)Activitatea 10: Organizarea de seminarii cu tema de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse- 10 Rapoarte instruire- 250 persoane instruite- 250 zile instruireActivitatea 11: Realizarea activităților de informare și publicitate- Conferința și anunț lansare proiect- Materiale promoționale- Website proiect- Conferința și anunț finalizare proiectActivitatea 12: Realizarea auditului proiectului- 1 Raport financiar intermediar- 1 Raport financiar final- 1 Raport tehnicPersoana de contact: Inspector principal de poliţie Mihai Dan CHIRICA – manager de proiect. tel: 021.303.70.80 / 10524; fax: 021. 314.15.58; e-mail: mihai.chirica@mai.gov.ro ; dgai@mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content