Directorul Agenţiei Naţionale Antidrog a primit vizita reprezentanţilor Fundaţiei Phoenix Haga Din Norvegia

Miercuri, 26 februarie 2014, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, a avut o întrevedere cu domnul Rune Hafstad, reprezentant al Fundaţiei Phoenix Haga – Norvegia şi cu domnul Arne Kvernik-Nilsen, fost guvernator al Penitenciarului Bastoy din Norvegia.Întrevederea s-a circumscris vizitei de monitorizare ex-post efectuată în cadrul proiectului „Crearea a trei comunităţi terapeutice în penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor”, ocazie cu care delegaţia norvegiană a exprimat observaţiile pozitive cu privire la activitatea de sustenabilitate şi suportul acordat de Agenţia Naţională Antidrog în cadrul acestui proiect. Şeful ANA a subliniat faptul că, la nivel naţional, a fost adoptat un nou cadru programatic în ceea ce priveşte implementarea politicilor antidrog, având ca orizont de timp anul 2020.Totodată, delegaţia norvegiană a fost informată şi cu privire la noutăţile legislative în domeniu, cu precădere asupra intrării în vigoare a noului Cod Penal şi a Codului de Procedură Penală, aspecte care constituie o bază solidă pentru viitoarele cooperări şi schimburi de experienţă, precum şi pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile. * * * Proiectul, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)/Granturile SEE, a primit aprobare pentru un buget total de 359.995 euro şi a fost dezvoltat de Agenţia Naţională Antidrog şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, în parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţia de Probaţiune din Ministerul Justiţiei din România, precum şi Ministerul Justiţiei şi al Poliţiei, Ministerul Sănătăţii şi al Serviciilor Sociale şi Organizaţia Phoenix Haga din Norvegia.Acesta a fost implementat pe o perioadă de 36 luni, până la data de 30 aprilie 2012, pentru a se asigura condiţiile necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor de proiect, şi a avut ca scop înfiinţarea a trei comunităţi terapeutice în Penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor, urmărind dezvoltarea resurselor umane din justiţie şi afaceri interne cu atribuţii în domeniul reducerii cererii de droguri şi care sunt implicate în furnizarea de servicii de sprijin şi de reintegrare socială pentru consumatorii de droguri care au săvărşit infracţiuni.Analiza comparativă a sistemelor care au rol în reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri din România şi Norvegia a vizat facilitarea transferului de bune practici de la partenerii norvegieni către instituţiile româneşti participante în acest proiect, aducând o contribuţie majoră în vederea abordării mai eficiente a fenomenului drogurilor în România. În acord cu prevederile cadrului legislativ, în elaborarea metodologiei de lucru aplicată în comunităţile terapeutice dezvoltate în penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor s-a plecat de la experienţa norvegiană, care s-a dovedit eficientă în reabilitarea consumatorilor de droguri. Spaţiile destinate celor trei comunităţi terapeutice au fost renovate din fondurile alocate de finanţator pentru această activitate, care a fost realizată cu sprijinul persoanelor foste consumatoare de droguri incluse în programul terapeutic. Scopul principal al activităților derulate de aceştia pentru amenajarea Comunităţilor Terapeutice a fost acela de a le întări motivația pentru schimbarea atitudinii şi comportamentului în cursul tratamentului rezidențial.Caracterul novator al acestui proiect a făcut ca procesul de implementare să fie îmbunătăţit în mod continuu, prin raportare permanentă la modelul norvegian și prin adaptare la contextul local. Astfel, s-au îndeplinit obiectivele proiectului și s-au asigurat condițiile pentru sustenabilitate a rezultatelor în conformitate cu documentaţia aprobată de finanţator.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut