„E timpul să te gândeşti la viitorul tău!”

E timpul să te gândeşti la viitorul tău. Şi tu poţi fii colegul meu.Dacă îţi doreşti un mediu de muncă dinamic, un loc de muncă stabil este momentul să alegi cariera militară.De ce să alegi o carieră militară? Pentru că vei dobândi o experienţă de viaţă şi profesională aparte, te vei menţine într-o formă fizică şi psihică de invidiat, vei cunoaşte provocările date de executarea misiunilor în ţară şi străinătate, vei cunoaşte locuri şi culturi noi, îţi vei depăşi propriile limite, vei avea un trai decent, un loc de muncă sigur şi un statut social aparte.Vino la sediul celei mai apropiate unităţi de jandarmerie, iar personalul specializat îţi va oferi detalii şi informaţii legate de admiterea în instituţiile militare de învăţământ. Datele de contact le poţi afla accesând pagina oficială de web a instituţiei: www.jandarmeriaromana.ro.Aici vei fi consiliat, ajutat şi îndrumat către acel tip de carieră şi specialitate ce corespunde cel mai bine aspiraţiilor, atitutidinilor, aptitudinilor, vârstei şi pregătirii pe care le ai. Dacă îndeplineşti condiţiile specifice şi te-ai hotărât, vei fi îndrumat despre modul în care trebuie să îţi întocmeşti dosarului de candidat. Tot acolo vei afla şi despre opţiunile pe care le ai după absolvirea instituţiei de învăţământ. Nu te costă nimic să te informezi.Nu ezita să pui întrebări, să ceri lămuriri, specialiştii noştri îţi vor răspunde cu plăcere şi promptitudine.Până te vei întâlni cu aceştia îţi oferim câteva date referitoare la drepturile pe care le ai şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti, pentru a susţine examen în instituţiile militare de învăţământ.Drepturi pe durata şcolarizării:- şcolarizare gratuită în instituţia militară în care a fost declarat admis;- masă, cazare şi echipamente gratuite;- asistenţă psihologică, medicală şi echipamente gratuite;- soldă lunară;- învoiri şi permisii.Drepturi de care beneficiază cadrele militare jandarmi:- repartiţie în unităţile Jandarmeriei Române, în funcţie de medie, opţiunea absolventului şi posturile vacante;- soldă lunară;- echipament, hrană, asistenţă medicală, medicamente gratuite;- concedii şi scutiri medicale plătite;- concediu şi îndemnizaţie pentru creşterea copilului;Pentru înscriere trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:- să ai cetăţenie română şi domiciliul în România;- să cunoşti limba română scris şi vorbit;- să fii absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;- să nu fi fost exmatriculat, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;- să ai capacitate deplină de exerciţiu;- să fii declarat apt medical, fizic şi psihic;- să ai un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;- să nu ai antecedente penale, sau să nu fi în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;INFORMAŢII DE BACKGROUNDPentru sesiunea de admitere 2010 Jandarmeria Română selecţionează candidaţi pentru următoarele instituţii militare de formare a personalului Jandarmeriei Romane:A. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, facultatea de drept, arma jandarmi – curs zi – băieţi şi fete – 100 de locuri specializarea >Ordine şi Siguranţă publică, din care 5 locuri pentru rromiB. Şcoala militară de subofiţeri jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, băieţi şi fete – 159 de locuri dintre care 5 locuri pentru rromi şi 4 locuri pentru SPPC. Şcoala militară de subofiţeri jandarmi Fălticeni, băieţi şi fete – 150 de locuri dintre care 5 locuri pentru rromi- www.academiadepolitie.ro- www.scoaladragasani.ro- www.jandarmeriafalticeni.roServiciul Informare şi Relaţii PubliceJandarmeria Română


Alte articole:
Skip to content