Elemente de noutate referitoare la evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29.06.2009, a fost publicată Legea nr. 243/23.06.2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.I. Elementele de noutate aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 au în vedere următoarele :1. Reorganizarea, începând cu data de 01.07.2010, a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.), pe un singur nivel, respectiv nivelul central, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor (s.p.c.e.p.) efectuând activităţile de actualizare şi verificare, direct pe componenta informatică constituită la nivel central;2. Este reglementată, ca act de identitate, cartea electronică de identitate, care urmează a fi eliberată începând cu data de 01.01.2011;3. Cererea pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, poate fi depusă cu cel mult 180 zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate al cărţii de identitate deţinute; 4. Cărţile de identitate provizorii vor fi eliberate cu termen de valabilitate de minim 30 zile şi maxim un an;5. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor soluţionează şi cereri pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei;6. Pe actul de identitate nu se mai efectuează menţiuni cu privire la „interdicţia de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu”, aceasta fiind eliminată din categoria situaţiilor în care se eliberează un nou act de identitate [art. 18 alin. (1) lit. h)], menţiunile în cauză urmând a se opera numai în componentele informatice ale R.N.E.P.;7. La art. 27 alin.(1) lit.d) a fost eliminată sintagma „pentru mediul rural”, astfel încât, documentul eliberat de primării poate să facă dovada adresei de domiciliu şi pentru solicitanţii actelor de identitate care domiciliază în mediul urban.II. Modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constau în:1. Abilitarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea cărţilor electronice de identitate;2. Eliminarea atribuţiilor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor privind întocmirea listelor electorale permanente;3. Efectuarea actualizării datelor de identificare şi a adreselor cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a s.p.c.e.p., direct pe componenta informatică constituită la nivel judeţean, respectiv al mun. Bucureşti, iar de la data de 01.07.2010, direct pe componenta informatică constituită la nivel central;4. Respectarea principiului constituţional al autonomiei locale de a stabili competenţa de coordonare a activităţii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aparţinând consiliilor locale/judeţene în subordinea cărora funcţionează aceste servicii.III. Completările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, se referă la:1. Reglementarea faptului că cererea privind schimbarea numelui pe cale administrativă poate fi depusă şi prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială;2. Instituirea, în sarcina serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor care înscrie menţiunea corespunzătoare în actul de naştere, a obligaţiei de a transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei Cazier Judiciar, Statistici şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Judeţene a Finanţelor Publice sau, după caz, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului.OFIŢER DE RELAŢII PUBLICEComisar-şef de poliţie,PERDE GABRIELA


Alte articole:
Sari la conținut