Evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări în anul 2013

Marți,11 februarie a.c., începând cu ora 8:30, la sediul central al Inspectoratului General pentru Imigrări, în prezenţa domnului chestor principal de poliţie Lucian Guran, subsecretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări în anul 2013. Cu această ocazie, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, chestor principal de poliţie dr. Nelu POP a prezentat activităţiile desfășurate și rezultatele obținute în cursul anului 2013, menţionând, totodată, rolul managementului proactiv în implementarea politicilor în domeniul migraţiei şi azilului şi respectarea standardelor impuse de statutul de stat membru al Uniunii Europene.Urmare a prezentării analizei, subsecretarul de stat domnul chestor principal de poliţie Lucian Guran a apreciat activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute şi profesionalismul poliţiştilor, reiterând importanţa cooperării cu alte instituţii ale statului cu atribuţii în gestionarea fenomenului migraţionist. În domeniul imigraţieiInspectoratul General pentru Imigrări a asigurat managementul şederii legale pe teritoriul ţării pentru un număr de 98975 cetățeni străini, dintre care 58497 din state terţe (cei mai mulţi provin din Moldova – 11699, Turcia -9400 şi China – 7938) şi 40478 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană ( Italia – 10436, Germania – 5551, Franţa – 4288)Pe parcursul anului 2013 au fost organizate şi desfăşurate un număr de 4584 acţiuni şi controale cu forţe proprii sau în cooperare cu instituţiile având atribuţii în domeniu, în baza protocoalelor de cooperare încheiate cu acestea. Cu aceste ocazii au fost depistaţi cu şedere ilegală un număr 2318 cetăţeni străini. Cei mai mulţi provin din state precum Moldova – 337, Turcia – 273, Siria – 251. În perioada de referinţă, străinilor depistaţi cu şedere ilegală le-au fost emise 2188 decizii de returnare (cei mai mulţi cetățeni provin din Turcia – 353, Moldova – 267, China – 167), cu 17% mai puţine decât în anul trecut. Din totalul deciziilor emise un procent de 84,29% au fost respectate.Au fost luaţi în custodie publică şi cazaţi în Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică, în vederea îndepărtării de pe teritoriu sub escortă, un număr de 292 străini, cu 57% mai puţini decât în anul anterior. Scăderea numărului acestei categorii de persoane este dată de evoluţia fenomenului la nivelul statelor din Balcani în ansamblul său, dar şi de eforturile I.G.I. de a ţine sub control fenomenul imigraţiei ilegale pe teritoriul României.De asemenea, au fost returnaţi sub escortă un număr de 305 cetățeni străini depistaţi în situaţii ilegale (cei mai mulţi din Pakistan – 35, Moldova – 33 şi Albania – 29), cu 57% mai puţini decât în anul 2012. Pe parcursul anului 2013, Inspectoratul General pentru Imigrări a emis un număr de 2093 autorizaţii de muncă pentru cetăţenii străini. Dintre acestea cele mai multe au fost pentru tipul de autorizaţie : lucrător permanent 1557, detaşat 163, sportiv 201 şi înalt calificat 144. Pe segmentul de combatere al muncii ilegale a fost efectuat un număr de 624 acţiuni şi controale, 211 cu forţe proprii şi 413 în cooperare cu structuri având atribuţii în domeniu. Cu aceste ocazii au fost depistaţi 58 de cetăţeni străini care nu îndeplineau condiţiile legale pentru a desfăşura astfel de activităţi.În domeniul aziluluiPe parcursul anului 2013 a fost asigurat accesul la procedura de azil a unui număr de 1499 persoane, care au depus cereri de acordare a unei forme de protecţie. Cei mai mulţi solicitanţi de azil provin din Siria 1018, Irak 46 şi Algeria 42.S-a acordat o formă de protecţie în 896 de cazuri, dintre care 377 au primit statut de refugiat şi 519 protecţie subsidiară, reprezentând un procent al ratei de admisibilitate de 58,86%. Se constată o creştere importantă în raport cu rata de admisibilitate de 9,27% înregistrată în anul 2012, când s-a acordat o formă de protecţie în 216 cazuri.Totodată, la solicitarea autorităţilor similare din alte state respectiv, Armenia, Belarus şi Republica Moldova experţii din cadrul Direcţiei Azil şi Integrare au fost angrenaţi în mai multe misiuni de furnizare de expertiză în scopul întăririi şi creşterii capacităţii de procesare a cererilor de azil din aceste ţări.Cooperare interinstituţionalăÎn anul 2013, la nivelul IGI, s-a acordat o importanţă deosebită dezvoltării cooperării interinstituţionale cu celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu din sistemul de ordine şi siguranţă publică.În acest context, IGI a coordonat implementarea la nivel naţional a unei operaţiuni în domeniul combaterii imigraţiei ilegale la nivel european – Perkunas ( sub preşedenţia lituaniană) care a înregistrat rezultate notabile.Afaceri europene şi cooperare internaţionalăPe linie de afaceri europene s-a urmărit promovarea poziţiei României în cadrul grupurilor de lucru din domeniul de competenţă, cu ocazia negocierilor de la nivelul Consiliului UE pe marginea unor acte normative noi, dar si cu ocazia participării la diversele Comitete de Contact de la nivelul Comisiei Europene.Totodată, s-a asigurat o participare activă a specialiştilor IGI în activităţi pe linie de cooperare internaţională organizate în străinătate: seminarii, conferinţe, misiuni operative (în cadrul agenţiilor BESA, FRONTEX), grupuri de lucru externe, etc.Implementare programeÎn anul 2013, la nivelul IGI au fost derulate proiecte cu finanţare din Programul General „Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii”, contractate, atât în perioada de referinţă cât şi în anii anteriori. De asemenea, au fost implementate proiecte cu surse de finanţare externă prin Programul de cooperare Elvetiano-Român, vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul UE existente pentru România şi Bulgaria, şi Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Totodată, au fost prezentate şi o serie de priorităţi pe termen mediu şi lung: • Realizarea unui management corespunzător în domeniul implementării politicilor, asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale şi internaţionale în domeniul migraţiei şi azilului; • Crearea unui sistem flexibil în ceea ce priveşte admisia în România;• Creşterea capacităţii de cazare şi procesare a cererilor pentru acordarea unei forme de protecţie ;• Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea principiului non refoulement; • Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;• Îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu celelalte instituţii în domeniul combaterii imigraţiei ilegale pe teritoriul României şi a muncii nedeclarate a acestora, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi siguranţă publică;• Creşterea impactului activităţilor de integrare a străinilor care au un drept legal de şedere în Romania; • Continuarea participării active la eforturile comunităţii internaţionale de identificare a unor soluţii durabile la problema refugiaţilor prin operaţiuni de relocare de urgenţă şi prin programul naţional de relocare.La finalul expunerii, inspectorul general, chestorul principal de poliţie dr. Nelu POP, a evidenţiat eforturile depuse de către toţi poliţiştii pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi a mulţumit tuturor pentru activitatea desfășurată pe tot parcursul anului trecut.La şedinţa de evaluare au participat, de asemenea, şefii structurilor centrale din cadrul I.G.I. şi alţi invitaţi.IGI – Biroul Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content