Evidenţă electronică a materialelor bibliografice ale Agenţiei Naţionale Antidrog

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a postat pe pagina proprie de internet, http://www.ana.gov.ro, în subpagina “DOCUMENTARE”, secţiunea “BIBLIOTECA”, evidenţa electronică a materialelor bibliografice pe care instituţia le deţine. Baza de date conţine aproximativ 2000 de titluri şi este împărţită pe următoarele domenii: Asistenţă medicală, Asistenţă socială, Combaterea traficului de droguri, Comunităţi terapeutice, Dicţionare, Formare, Ghiduri, HIV/SIDA, Juridic, Literatură de specialitate, Buletine informative, Manuale, Politici, Prevenire, Programe, Rapoarte, Reinserţie socială, Seminarii şi comunicări ştiinţifice, Statistică, Standarde, Studii naţionale şi internaţionale, Studii EMCDDA, Studii europene, Strategii, Terorism, Tratament, Managementul proiectelor, Economico-social.Utilizatorii acestei evidenţe electronice pot fi specialiştii în domeniul drogurilor şi dependenţei de droguri, dar şi elevii, studenţii, masteranzii sau doctoranzii care au nevoie de materiale bibliografice în vederea elaborării de referate, lucrări de licenţă, dizertaţii sau de doctorat.Informaţiile sunt de utilitate publică, iar accesul la materialele bibliografice este gratuit, realizându-se la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog pe bază de carte de identitate şi fişă de lectură. Evidenţa electronică este disponibilă în limba română şi cuprinde titlul lucrării, autorul, editura, numărul de pagini şi numărul de exemplare al lucrării respective.Pentru o mai bună vizualizare, se preconizează adăugarea sintezei fiecărei lucrări sau publicaţii existente în cadrul fondului documentar. Prin crearea şi promovarea acestei baze de date electronice a fondului documentar, Agenţia Naţională Antidrog îşi propune să vină în întâmpinarea nevoilor de informare şi documentare în domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri ale tuturor celor interesaţi. A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content