Finalizarea procesului de implementare a Deciziilor Prüm

România a încheiat procesul de implementare a Deciziilor Prüm, devenind complet operaţională pe toate domeniile reglementate de actele normative europene sus-menţionate.Astfel, la finalul lunii mai, în data de 24.05.2013, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat Decizia Consiliului UE nr. 229/2013 privind lansarea în România a schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice.Prin adoptarea acestei decizii, România va putea face schimb oficial de date dactiloscopice cu statele membre UE ce au operaţionalizat acest domeniu.Institutul Naţional de Criminalistică şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul I.G.P.R. sunt instituţiile responsabile cu schimbul de date dactiloscopice dintre România şi statele membre. Reprezentanţii celor două instituţii au iniţiat deja demersurile necesare privind stabilirea procedurilor de schimb de date cu Austria şi Germania, urmând ca în perioada imediat următoare să fie iniţiate proceduri similare cu Franţa, Spania şi Bulgaria.Odată cu adoptarea acestei decizii, se intensifică cooperarea transfrontalieră dintre autorităţile poliţieneşti şi judiciare ale ţărilor U.E., în vederea combaterii mai eficace a terorismului şi a criminalităţii din spaţiul european. Practic, prin acest schimb de informaţii operative, agenţiile de aplicare a legii vor putea realiza o identificare mult mai rapidă a autorilor infracţiunilor transfrontaliere. * * * În 2005, şapte state membre ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Germania, Spania, Franţa, Luxembourg şi Olanda – au încheiat Tratatul de la Prüm, prin care se urmărea o cooperare mai strânsă între statele semnatare în domeniul cooperării poliţieneşti, în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale. Întrucât prevederile tratatului aveau caracter de obligativitate doar pentru statele semnatare, în anul 2008, Consiliul Uniunii Europene a adoptat două decizii, cunoscute sub denumirea de Deciziile Prüm, prin care acest tip de cooperare devenea obligatoriu pentru toate statele membre U.E. Cele două acte normative sunt Decizia Consiliului JAI nr. 615/2008 din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere – în special în domeniul combaterii terorismului, a criminalităţii transfrontaliere, a migraţiei ilegale – şi Decizia Consiliului JAI nr. 616/2008 din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei Consiliului JAI nr. 615/2008.Principale domenii reglementate prin Deciziile Prüm sunt: condiţiile şi procedura de transfer automatizat ale profilurilor ADN, ale datelor dactiloscopice şi ale anumitor date referitoare la certificatele de înmatriculare a vehiculelor la nivel naţional;  condiţiile de furnizare a datelor privind evenimente majore ce au o dimensiune transfrontalieră (inclusiv evenimente sportive); condiţiile de furnizare a informaţiilor pentru prevenirea infracţiunilor teroriste; condiţiile şi procedura pentru intensificarea cooperării poliţiei la nivel transfrontalier prin diferite măsuri (de exemplu – operaţiuni comune, asistenţa în cazul unor reuniuni de masă, dezastre şi accidente grave). Dactiloscopia este un sistem operaţional de înregistrare şi identificare a persoanelor, în care pot fi înregistrate persoanele ce fac obiectul unor cauze penale, iar pe de altă parte, prin analiza comparativă efectuată între urmele papilare ridicate cu ocazia investigării tehnico-ştiinţifice a locului faptei şi impresiunile papilare cuprinse în evidenţele dactiloscopice pot fi identificaţi autorii faptelor penale.


Alte articole:
Sari la conținut