Finanţări pentru proiecte de îmbunătăţire a mediului înconjurător, prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român

Municipalităţile Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Suceava vor primi finanţări cuprinse între 36.500 Euro şi 52.000 Euro sub formă de asistenţă pentru pregătirea unor proiecte de îmbunătăţire a mediului înconjurător, ca parte a Programului de Cooperare Elveţiano– Român.Conform programului, beneficiarii asigură 15% din valoarea proiectelor, diferenţa fiind obţinută sub formă de finanţare nerambursabilă.Ceremonia de semnare a acordurilor de asistenţă prin intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectelor în cadrul obiectivului 1 al ariei de concentrare tematică 4 „Îmbunătăţirea Mediului Înconjurător” al Programului de Cooperare Elveţiano – Român s-a desfăşurat luni, 12 martie 2012, la sediul Ministerului Finanţelor Publice.La reuniune au participat reprezentanţii celor 4 oraşe beneficiare (Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Suceava), ai Biroului Contribuţiei Elveţiene la Bucureşti, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor – în calitate de Organism Intermediar. Selecţia celor 4 oraşe a fost realizată ca urmare a evaluării unui număr de 23 de dosare de candidatură depuse de oraşele eligibile. Evaluarea a fost realizată de către un Comitet de Selecţie constituit la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi format din reprezentanţi ai Guvernului României, societăţii civile, mediului academic şi Ambasadei Elveţiei la Bucureşti.Facilitatea de Pregătire a Proiectului furnizează celor 4 beneficiari asistenţă financiară pentru pregătirea Planurilor de Acţiune pentru Energie Durabilă şi a schiţelor de proiect care vor fi ulterior finanţate, în cazul aprobării acestora din urmă de către partenerii elveţieni. În plus, beneficiarii, la data depunerii dosarului de candidatură, şi-au asumat obligaţia de a întreprinde toate diligenţele necesare în vederea certificării „European Energy Award”.Valoarea asistenţei acordate fiecăruia dintre cele 4 oraşe prin intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectului este cuprinsă între 36.500 Euro şi 52.000 Euro, în funcţie de activităţile pe care beneficiarii trebuie să le deruleze, conform acordurilor semnate. Schiţele de proiect vor fi elaborate de către cei 4 beneficiari, urmărind ca finalitate contribuţia la managementul energiei durabile în oraşe, prin reabilitarea termică a clădirilor publice, termoficare, furnizarea de energie (inclusiv regenerabilă), iluminat public, transport public şi/sau planificare urbană. Valoarea totală a finanţării alocate obiectivului 1 al ariei de concentrare tematică 4 „Îmbunătăţirea Mediului Înconjurător” în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român este de 37 de milioane CHF.Ministerul Finanţelor Publice – Biroul de Presă


Alte articole:
Sari la conținut