Grup de experţi din domeniul reducerii riscurilor asociate consumul de droguri constituit la nivelul ANA

Agenția Națională Antidrog a constituit un grup de experţi din domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri (GIRRAD). Ca reacţie la datele oficiale referitoare la tendinţele în calea de transmitere a HIV în România şi la situaţia serviciilor adresate consumatorilor de droguri injectabile, Agenţia Naţională Antidrog a propus constituirea şi coordonarea unui grup intersectorial de experţi din domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri (GIRRAD), care să contribuie la creşterea capacităţii de reacţie la provocările generate de consumul problematic de droguri prin identificarea vulnerabilităţilor şi generarea de soluţii pentru eficientizarea acestui segment al sistemului de asistenţă. Potrivit Compartimentului pentru monitorizarea si evaluarea infecţiei HIV/SIDA în România – Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. M. Balş”, dacă în anii 2007-2009 procentul de consumatori de droguri injectabile din totalul persoanelor nou infectate cu HIV era în jur de 1%, acesta a crescut la 18% în 2011, la 31% în 2012 (252 cazuri) şi 29% în primele trei trimestre ale anului 2013 (170 cazuri).În contextul în care riscurile asociate consumului de droguri reprezintă o problemă complexă, cu implicaţii la nivelul individului, familiei şi comunităţii, generând ameninţări la adresa sănătăţii, siguranţei şi ordinii publice, prima întâlnire a acestui grup a avut loc, luni, 3 februarie 2014, la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog. Astfel, au fost puse bazele grupului intersectorial, participanţii devenind parte integrantă şi contribuind, prin experienţa instituţională şi profesională, la funcţionarea un sistem coerent şi profesionist de servicii de asistenţă destinat consumatorilor de droguri, prin care să se asigure un nivel de receptivitate ridicat faţă de nevoile acestora. La această întâlnire au participat experţi din următoarele instituţii şi organizaţii: Agenţia Naţională Antidrog, Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Alexandru Obregia”, Direcţia Medicală din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti, Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, UNICEF, Romanian Harm Reduction Network, Asociaţia Carusel, Asociaţia Română Anti- SIDA, Romanian Angel Appeal, Samusocial şi Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor.Grupul se va întâlni periodic, iar concluziile se vor concretiza în propuneri pentru fiecare instituţie guvernamentală responsabilă. De asemenea, se vor întreprinde demersuri pentru iniţierea unor proiecte vizând atragerea de fonduri şi dezvoltarea de parteneriate internaţionale.Activitatea propusă corespunde obiectivului specific B.1.4. „Dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor juridice, serviciilor de urgenţă, unităţilor de poliţie şi de arest, evidenţa populaţiei, în vederea optimizării intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de asistenţă” din Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2013-2016, aprobat prin H.G. nr. 784 din 9.10.2013, ce are ca responsabili: Agenţia Naţională Antidrog, Ministerul Sănătăţii, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autorităţile Administraţiei Publice Locale şi societatea civilă.ANA- Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut