I.G.S.U. acordă o atenţie deosebită prevenirii riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă acordă o atenţie deosebită prevenirii riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă la construcţii monumente istorice, iar pentru înlăturarea acestora, personalul specializat a efectuat, de la începutul acestui an, 2.281 controale de prevenire la clădirile regăsite în Lista Monumentelor Istorice. Pe timpul verificărilor, au fost înlăturate în mod operativ peste 1.800 de nereguli, iar pentru încălcări ale legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor au fost aplicate 321 de amenzi, în cuantum de 1.323.503 lei.Principalele deficienţe identificate în teren au constat în:-Neasigurarea funcţionării iluminatului de securitate pentru evacuare;-Începerea lucrărilor de execuţie a construcţiilor fără solicitarea/obţinerea avizului de securitate la incendiu sau funcţionarea fără solicitarea/obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;-Neasigurarea condiţiilor de evacuare a persoanelor, în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin căi de evacuare insuficiente, blocate parţial cu mobilier şi alte materiale combustibile, nemarcate, placate cu materiale combustibile, cu uşi care se deschid în sens invers fluxului de evacuare, glisante, blocate cu grilaje sau fără dispozitive de autoînchidere;-Diminuarea capacităţii de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu forţele şi mijloacelor proprii obiectivului;-Neasigurarea echipării construcţiilor cu mijloace de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu. De asemenea, premergător și pe timpul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, specialiștii noștri au desfășurat 232 acțiuni preventive la edificiile culturale raliate acestui program și au susținut instruiri cu personalul, astfel încât aceștia să cunoască modul de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, de dirijare a evacuării vizitatorilor și de implicare directă pentru salvarea bunurilor, în cazul unui eventual incendiu.Totodată, cadrele inspectoratelor pentru situații de urgență au verificat modul de organizare a apărării împotriva incendiilor la obiectivele înscrise la eveniment, fiind transmise seturi de recomandări responsabililor de obiective, pentru diminuarea riscului de producere a situațiilor de urgență. Demersurile noastre, specifice domeniului preventiv, au fost transmise autorității administrație publice centrale de resort pentru analiză, stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor și diseminarea recomandărilor cu caracter preventiv unităților aflate în coordonare.I.G.S.U. – Biroul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut